2015 راه یابی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی

Posted on at


بازهم قهرمانی برای افغانستان


این بار تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقات قهرمانی لیگ جهانی آی سی سی، کینا را شکست داده و ورودش را در جام جهانی ۲۰۱۵ قطعی کرد.بازهم در کابل جشن به این مناسبت گرفته شد. تعداد زیاد مردم در جاده ها ریختند و از تیم ملی کریکت استقبال کردند . و قت که من از دفتر به طرف میدان هوائی در حرکت شدم راه بندی شدید بود موتر ها از چهاراهی پشتونستان تابه میدان هوائی صف بسته بود . هما مردم احساس خوبی داشت چون تیم ملی کریکت افغانستان میامد من در یک موتر همرا با یک مرد کهن سال بودم من بسیار بی قرار بودم چون میخواستم از امدن تیم ملی کریکت افغانستان تصویر چینی کنم یک بار این مرد برای من گفت چرا جوان بی قراری میکنی ؟


 


گفتم من باید زود تر به میدان هوائی کابل بروم تا از آمدن تیم ملی کریکت تصویر بگیرم این مرد که خاطرات از افغانستان داشت شروع به راز دل کردن شد . گفت من به یاد دارم که پیش از این هیچ وقت در چهر های مردم خوشحالی ندیده بودم . اما هر بار در تمام رسانه های ملی و بین المللی افغانستان بنام یک کشور جنگ زده یاد میشد و چهره ویرانی افغانستان به تصویر کشیده میشد . امروز بسیار خوشحال هستم که افغانستان در جهان بنام یک کشور فهرمان یاد میشود  در عرصه ورزش .  


 


بلاخره من به میدان هوائی رسیدم تیم ملی کریکت افغانستان  از دوبی به افغانستان رسید جوانان را دیدم که تعداد شان به هزاران نفر میرسید به میدان هوائی کابل جمع شده بودند. از میدان هوائی کابل تا کریکت بورد مرد استقبال گرم کردند.


 


تیم ملی کریکت افغانستان به میدان کریکت بورد رسیدند در جای که تمام مردم گرد هم جمع شده بودند جشن بسیار خوبی را به مناسبت این پیروزی گرفته بودند من از طرف کمپنی فلم انکس برای تهیه خبر به آن جا رفته بودم و برایم یک سب تاریخی بود این همه از برکت صلح است و من به زودی ویدیوی این افتخار اوران از فیلم انکس فراموش نکنیدنویسنده: محمدرفیع کبیری  About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160