کرکت در افغانستان

Posted on at


چند سالی میشود که کرکت به یکی از ورزش های جدی در افغانستان تبدیل شده است. تعدادی باشگاه تازه ایجاد شده است و بازیکنان تازه ای جذب آن شده اند. پیتر اندرسون یک مربی آسترالیایی است که سرپرستی آموزشگاه ملی کرکت را در افغانستان به عهده دارد و دربرگیرنده نه مدرسه آموزش کرکت در کشور میشود. او یک مربی با تجربه و حرفه ای است که سی و پنج سال میشود مربی گری میکند. او از استعداد های محلی و علاقه شان به این ورزش ابراز قدردانی میکند. تیم ملی کرکت افغانستان مقام دوازدهم را در جهان دارا است. اندرسون برای دو سال آینده در این کشور حضور خواهد داشت و بازیکنان بیشتری را آموزش خواهد داد. این ویدیو برای شبکه های ناتو آماده شده است.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160