افغانستان و پیشرفت

Posted on at


بنام خدای بی همتا، خدای که تمام جهان و جهانیان را آفریده است. همۀ ما این را میدانیم که تمام بشریت انسانها و حیوانات در روی کرۀ زمین در حال زنده گی کردن هستند و با اقوام، نژادها، ملیت ها، فرهنگ ها،مذهب هاو ادیان مختلفی زندگی را به پیش میبرند.


و بلاخره در تمام جوامع نمایان است که هر کشور، فرهنگ، نژاد، جامعه و حتی هر فامیل و هر فرد به این کوشش است تا از رقیبش در پیشرفت پیش قدم شود.


افغانان تا حالا درهر عرصۀ که قدم گذاشتند و آن قدم پیشرفتی در پیش داشته است همسایه گان افغانستان با حسادت شان جلو پیشرفتش را گرفته اند، و ما اینرا میدانیم که آنها میخواهند ما فقط و فقط متکی به آنها و کشورشان باشیم، اما در این مرحله پیروزی از آن ما بود و این پیروزی همیشه از آن ما خواهد ماند.افغانستان معادن زیادی دارد که بزودی استخراج خواهد شد و پیشرفت های غیر قابل تحمل در مقابل همسایه گانش خواهد داشت و یکی از بزرگترین پیشرفت هایش فرستادن ماهواریی در فضا به اسم «ست 1» است٬ و از این پس تمام رسانه های تصویری، صوتی و همچنان شبکه های مخابراتی با ارزانترین قیمت از آن استفاده کرده میتوانند.و این ماهواره تا سال 1399 در فضا دوام خواهد آورد و پس از 1399 ماهوارۀ دوم یعنی «ست 2» در فضا فرستاده خواهد شد، که بهترین استفاده از این ماهوار ها انترنت است که سرعت بالایی دارد. با بالا رفتن سرعت انترنت سطح سویه شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی هم رو به پشیرفت است و روز به روز سویه آنها بالا میرود. و روز به روز لیاقت آنها در مقاله نویسی و استفاده از انترنت بالا میرود.در هفته گذشته آنها طریقه استفاده از انترنت را, ساختن جی میل, استفاده از جی میل, طریقه ارسال نامه, طریقه ارسال فایل ها, دونلود فایل ها تنظیمات جی میل, Google+ اد کردن دوست, پوست کردن عکس و متن و غیره٬ را در صنف فلم انکس آموزش دیدن و بر روی مقاله نویسی هم همه روزه کار میشود. و حالا شاگردان امیر علی شیر نوایی میتوانند بهترین مقاله ها را بنویسند که باعث افتخار مکتب شان است. ما از این پس به یاری خداوند و کوشش های جوانان افغان به همسایگان دست کمک پیش نخواهیم کرد. و همچنان یکی دیگر از پیشرفت های افغانستان برق میباشد که طبق گفتۀ رسانه ها تا آخر ماه جوزا سال روان اعمار بزرگترینبند.برق در افغانستان یعنی بند برق «سلما» تمام خواهد شد و به بهره برداری آغاز خواهد کرد. واین بهترین پیشرفت افغانستان است که بعد از چندین دفعه شکست از جانب بعضی از کشور ها که بند سلما را از بین بردند٬ بلاخره در مقابل آنها ایستاده گی کرده و این بند برق اعمار گردید و ما دیگر به برق کشور ایران و ترکمنستان ضرورت نداریم و از کشور خودمان استفاده خواهیم کرد که این خود یک خبر خوش برای مردم عزیز ما میباشد.


از این پس ما به همه میفهمانیم که افغانستان و مردمانش با جرات و با همت هستند و این کشور تا چند سال آینده یکی از بهترین کشور های جهان خواهد شد، و چنان در مقابل دشمنان افغانستان ایستاده گی خواهیم کرد تا سرکوب شوند و حتی از ریختن خون خود هم بخاطر افغانستان ترس نداریم و به خود میبالیم که افغان هستیم، و از یک افغان زاده شده ایم، و به خاک افغانستان به خاک سپرده میشویم.ژوندی دی وی لوی افغانستان او زنده باد فلم انکس عزیز ما


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160