حماسه آفرینی مردم افغانستان در انتخابات گذشته

Posted on at


افغانستان کشوری دارای تاریخ پنج هزار ساله که در جنوب آسیا توسط توسط پنج کشور بزرگ منطقه احاطه شده .این کشور دارای تاریخ درخشان سیاسی میباشد . طوری که روزگاری بستری بود برای شکل گیری امپراطوری های بزرگ .و همچنین شهر های بزرگ آن مانند بلخ ,قندهار,هرات,و کابل که امروزه بزرگترین شهر های افغانستان بحساب می روند هر کدام شان در گذشته مرکز علمی و فرهنگی و سیاسی یک امپراطوری بزرگ بودند


.


اما در طی دهه های گذسته افغانستان سال های جنگ و نابودی را تجربه کرده و بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده بود.که با آغاز حکومت آقای کرزی و ورود نیرو های محافظ صلح امریکای و جامعه جهانی به افقانستان اوضاع این کشور بهبود یافته و رفته رفته تا سالهای اخیر دوباره شکوه و جلال اش را بازیافته است.با وجود تنوع قومی ,نژادی و لسانی این کشور توانسته است یک اتحاد ملی خوبی را در داخل مرز هایش شاهد باشد.طوری که انتخابات 16 حمل سال روان خود گواهی بر این ادعا بود.با وجود همه نگرانی های امنیتی و سیاسی که وجود داشت انتظار نمی رفت که شمار زیادی از مردم افغانستان برای انتخاب رییس جمهور آینده شان بپای صندوق های رای بروند


.


اما مردم با شهامت و غیور افغانستان که همیشه از دل و جان در کنار دولت شان ایستاده و همکاری کردند این بار نیز با حضور گسترده شان حماسه آفریدند و به همه گان اراده ملی شان را نشان دادند.آنها با رای دادن شان مشت محکمی بر دهن تروریستان زدند و ثابت کردند که از آگاهی بالای برخوردارند و نسبت به مسایل سیاسی کشور شان بی تفاوت نیستند.انتخابات 16 حمل تنها یک انتخابات نبود بلکه فرصتی بود برای نشان دادن اتحاد و همبستگی ملی افغان ها که آنها هم بخوبی ازین فرصت استفاده کردند.این وحدت و همبستگی نشان دهنده آنست که مردم دیگه غافل نیستند و میخواهند مشارکت سیاسی داشته باشند و در تصامیم بزرگ کشورشان سهیم باشند


.


مردم افغانستان بیش ازین دیگر ضعیف نیستند و از قدرتی که قانون اساسی افغانستان و دموکراسی موجود در افغانستان به آنها داده بخوبی آگاه اند.به امید افغانستان آزاد ,آباد و سربلند........پایانAbout the author

anahitaannex

my name is anahita .i am student of 11 class in mahjobe heravy high school,herat ,afghanistan . i live in herat , it is my hometown .

Subscribe 0
160