آرزوی دختر افغان

Posted on at


یدختر-یست پاک دل همیشه بر لبانش لبخندی جاریست -از نگاهش آشفته گی می خیزد-در لعن صدایش درد مردمانش پیداست گوهی تمام بیچاره گی اش را در قلب داغدارش فرو شانده.


حجابش به بی بی فاطمه میماند-ساده میپوشد و آهسته میگرید تا دیگران را نیازارد.دختریست ویران که کودکی اش با ترس وحراس از صدای توپ و انفجار به نو جوانی رسید ولی هنوز هم این صداهای دلخراش انفجارات گوشش را می آزارند.پدرش شهید راه وطن شد ومادرش با کودکان کوچک و گرسنه بی سرپنا ماند.


دخترافغان آرزو دارد-آرزوی نیست گران قیمت-آرزوی نیست که امکانش نباشد و نه هم آرزوهیست که به رویا بماند.میخواهد خانه اش آرام-دلش شاد و با خوشی هموطنانش از تهه قلب لبخند زند که این موضوع از آوان کودکی برایش به آرزوی مبدل شده که تا حال با نفس سوخته به دنبالش دوان است.


این دختر بی سرپنا با دیدن همسننانش که به مکتب میروند خوشحال میشود ولی بسیار غمگین چون نمیتواند مکتب رود و چیزی بیاموزد   این دخترک دیگر نمی تواند طعن همسننانش را بشنود میخواهد چون دیگران لباس های شیک وزیبا بپوشد-میخواهد به چوکی مکتب نشیند-میخواهد تبره سنگین گداهی را از شانه اش پاهین کند و مانع زیر پای شدن غرورش شود- میخواهد به آرزوی که وطنش آباد شود برسد تا به دنبال آرزوی دیگری روان شود و چون پرنده آزاد در آسمان به چرخش افتد.


اما چطور به این آرزو هایش رسد؟ درحالیکه فریادش به گوش کسی نمی رسد!از تنگ دستی و فقر نمی تواند درس بخواند تا آینده وطنش را رقم زند دولت مندانش هم دچار منفعات شخصی شان شده که نمی توانند به این طور اشخاص پر آرزو (مسلم)نظر اندازند.


افسوس که دولت مندان مان بدون فکر در مورد جواب در روز آخرت حق این اشخاص را زیر پای نموده و در خانه های گرم و آسوده به جای افتادند واکثریت کودکان افغان که آینده سازان کشور هستند با دویدن به دنبال کارشان را کم نموده و وجود شان را گرم میسازند.


آیا این راه خداست؟مگر این اطفال نیستند که در کودکی نیاز به آرامش دارند؟ولی بدبختانه جای شان را به بزرگان مفسد دولت داده اند.


ولی با وجود این همه بدبختی-زشتی و ناپسندی این دختر افغان غیور به قدرت خداوند یزدان باور بیش از حد دارد . به این باور است که روزی وطنش آباد شده وخودش هم یکی از آینده سازان افغانستان خواهد بودو به این معتقد خواهد ماند که افغانستان همیشه به این دیده نخواهد ماند چون دنیا متغیر است و روان.


و همیشه تنها دعا وخواستس از خداوند متعال اینست:dokhtaafghan.com


خدایا!


از تو میخواهم جز تو کسی صدایم را نمی شنود –من را به آرزو یم برسان و میعنم را پاک از هر نوع توتهه گردان تا بربادی ها آباد و بی نظمی ها به نظم مبدل شود .


آمینAbout the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160