خدای مهربانم

Posted on at


 


خدای من توکه همواره درکنارم بودی آنگاه که من به یادت نبودم  هر وقت خواستم تو حاضر بودی وقتی باتوسخن گفتم شنیدی وقتی در اعماق تاریکی بودم تنها یاد تو روشنایی زندگی ام بود .


خدایا دوستت دارم واحساست میکنم میدانم که همیشه به فکر من هستی این بنده ناچیز ات شرمنده همه الطاف ,نعمت ها ومهربانی های تواست گاهی ندانستم قدرنعمت هایت را  گاهی سپاسگذاری ات را نکردم اماتو در جواب بازهم مهربانی نمودی ومرا شرماندی .خدایا من کودکی نادان بیش نبودم کودکی که در پهنای زمین کسی جز تو نمیتوانست حفظ اش کند این توبودی که از گزند روزگار نگهمداشتی توبودی که مرا فرصت زندگی کردن دادی .وتوتنها معبود من بودی در هنگامی که هیچ کسی را نمیشناختم نا اگاه تو تنها آشنایم بودی  .


خدایا تو مهربان ترین هستی تنها تکیه گاه ام وقتی از دنیا نا امید شدم به تو پناه آوردم همیشه بی خبر از اینکه همه دنیای من تو بودی باید بخاطرتو زندگی میکردم نه بخاطر این دنیای گذرا .........خداوندا ما بندگان نا سپاس بودیم وتو خدای مهربان درعین جهل ظلم وگناه تو ما را رهنمایی توی که مارا نجات میدهی اگرنه ما خود وسیله برای تباهی یکدیگر میشویم و.


اما اکنون میدانم تویی تنها معبود بی همتا که جز خیر ما نمیخواهی  وجز برای بندگی ما را نیافریدی .خدایا مرا ببخش بخاطر تمام لحظاتی که منتظرم بودی من بیگانگی کردم بخاطری هر آن نعمتی که برایم عطا کردی ومن قدرش را ندانستم . بخاطر هر آن گذشتی که از من کردی . بخاطر هر آن لحظه زندگی ام که بدون یاد تو گذشت . وبخاطر همه غفلت ورزی هایم از تو بخشش میطلبم خدایا میدانم گناهانم آنقدر بزرگ شده که خود از آن وحشت دارم خدایا خودم خود را بخشیده نمیتوانم اما میدانم رحمت تو خیلی بیشتر از گناهانم است .خدایا برایم فرصت بده تا بندگی ترا کنم به من ایمان بده تا ترا عاشقانه بپرستم . خدایا هیچ وقت نظرت را از من دریغ مکن بدون یاری تو من هیچم هر چه دارم از برکت توست تویی که توان میدهی تا زندگی کنم تویی توعزت میدهی .


.خدایا این بنده گنهکارت را یاری برسان تا آن شود که توخواهی .About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160