فابریکات صنعتی هرات

Posted on at


هرات از جمله بزرگترین شهرهای افغانستان بوده وبعداز شهر کابل از پر نفوس ترین شهر های کشور به شمار میرود .هرات به سبب هم مرز بودن با کشور ایران نیز به لحاظ تجارتی از اهمیت خاصی برخورداراست .


افغانستان کشوریست که اکثریت مواد مورد استفاده خود را از دیگر کشور ها وارد میکند وفابریکات صنعتی در کشور آنقدر فعال نیست که تقاضاهای مردم را پوره کند .امادر شهر هرات دراین اواخر شهرک صنعتی فعال شده وتجار در شهر خود سرمایه گذاری کرده و فابریکات را تاسیس وفعال نموده اند .


شهرک صنعتی هرات دارای چندین فابریکه بوده که محصولات گوناگونی را تولید میکند قبلا تمام محصولات غذایی وغیرغذایی در این شهر از کشور ایران وارد میشد اما حال با فعال شدن شهرک صنعتی هرات واردات از کشور های دیگر کمتر شده است .در این فابریکات کوشش میشود تا محصولات باکیفیت تولید شود و نام تولیدات شان در سرتاسر افغانستان معتبر دانسته شود با این تولیدات واردات از کشور های همسایه محدود شده وحتی با آنها رقابت میکند .


این یک پیشرفت چشمگیر درصنعت و اقتصاد کشور است که باعث میشود مردم با مصارف کمتر از محصولات وطن خود استفاده کنند , تجار بیشتر تشویق به سرمایه گذاری میشوند , واز طرفی اقتصاد کشور بهبود می یابد .


ومهم ترین نکته در این عرصه مشغول شدن صد ها تن به کار است در کشوری که گراف بیکاری هر روز در حال بلند رفتن است تاسیس چنین فابریکات و به کار گماشتن اشخاص در آن میتواند مفید باشد .این فابریکات با ماشین آلات روز مجهز وبوده ومحصولات شان قابل قبول است و نه تنها در هرات بلکه در اکثریت  ولایات کشور این محصولات جایگاه خود را بدست آورده است .


واین تاثیر مثبت بر روحیه آن عده تجارانی دارد که بخاطر مشکلات امنیتی در کشور سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه ها ی خود را نیزازکشور بیرون مینمایند .


در کشور ما ظرفیت ها به اندازه کافی موجود است ونیاز به سرمایه گذاری دارد که ما خود باید در تلاش استفاده از این ظرفیت ها باشیم .مردم نیزبا استفاده از محصولات تولید وطن خود باعث تشویق هر چه بیشتر سرمایه گزاران شوند .About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160