وطن ما افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشور تاریخی بوده، در قلب آسیا موقعیت دارد, بیش از هزار سال قدامت تاریخی داشته” و طی سال های متمادی به نام های آریانا،خراسان و افغانستان یاد شده است. چندین دوره شاهی و سلطنتی در افغانستان گذشته است و در این اواخر بیش از سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته است.


افغانستان همچنان یک کشور کوهستانی بوده، دارای ذخایر و معادن زیادی میباشد. بعضی از ذخایر و معادن کشف شده، و بعضی ها تا هنوز کشف نشده است، و از معادنی که کشف شده؛ بعضی استخراج و بعضی دیگر هنوز استخراج نشده است.


افغانستان در اصل یک کشوری است،که از نگاه ثروت معادن غنی اما به علت جنگ های متمادی چند دهه دولت نتوانسته که از معادن به طور درست استفاده نماید٬ از جمله کشور های فقیر بشمار میرود. برعلاوه این که افغانستان دارای ذخایر و معادن زیاد است. و همچنان دارای چندین ملیت هم میباشد٬ از آن جمله "نورستانی،پشه ای،ازبک,تاجیک،پشتون،هزاره و غیره" میباشند که هر ملیت به زبان های خاص صحبت زده و رسم و رسوم،عنعنات و طرز لباس پوشیدن بخصوص ملی خود را دارند. زبان ملی افغانستان دری و پشتو میباشد.مردمان افغانستان مردمان غیور، باغیرت،وطن دوست و شجاع هستند٬ که در طی سال های گذشته با اکثر ممالک جنگیده اند و پیروزی خود را ازان خود کرده اند.چنانچه در سال ۱۹۱۹ استقلال خود را از انگلیس ها گرفته اند. تجاوز ها زیادی بالای افغانستان صورت گرفته، و مردم ما با وسایلجنگی خیلی ساده جنگیدن و کشور خود را آزاد ساخته اند.محصولات زراعت آن عبارت از "جو، گندم، جواری، انگور، انار" و غیره میباشد که مردم آن پیش از دوره جنگ, زراعت پیشه بودند و بعد از دوره جنگ اکثر مردم افغانستان مهاجر شدند و زراعت به سقوط مواجه شد. فعلأ حبوبات میوه جات و قله جات از کشور های همسایه به افغانستان وارد میشود. صادرات افغانستان "پسته، پشم قره قل، قالین، قالین چه" و بعضی از میوه جات میباشند.


اگر در افغانستان جنگ نمیبود، افغانستان جز کشور های صادر کننده اکثر چیز ها میبود. اما حالا جز کشور های فقیر بوده، و کشور وارداتی میباشد. گفته میتوانیم که تمام ضروریات خود را از کشور های همسایه وارد میکند.


دین مرد افغانستان اسلام است و مردم آن مسلمان میباشد، اما در زمان های قدیم دین های دیگر مانند دین بودایی و زردشتی در افغانستان رواج داشته، که آهسته آهسته جای دین های بودایی و زردشتی را دین اسلام گرفته است.افغانستان بنأ های تاریخی زیادی دارد که هر کدام آن قدامت تاریخی آنرا نشان میدهد. بلاخره افغانستان عزیز ما فعلا رو به پیشرفت و ترقی است و مردم افغانستان کمر همت را بخاطر آبادی و آزادی افغانستان بسته کرده اند و میخواهند که کشور خود را از تمام بهران های داخلی و خارجی نجات دهد و آنرا به طرفی ترقی سوق دهند. زنده باد وطن عزیز من افغانستان و مردمان دلیر آن!!!.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


رویا عبدالجلیلAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160