جوانان فعالان جامعه

Posted on at


برای آبادی، ترقی و آرامی یک کشور باید تهداب آن مستحکم شده و ستونهای آن قوی گذاشته شود.اگر یک کشور دارای چنین خصوصیات باشد هیچگاهی به شکست، عقب مانده گی و بهران روبرو نخواهد شد. آیا چگونه میتوان این تهداب و ستون ها را مستحکم ساخت؟ بلی! بدون شک ما توسط رشد جوانان میتوانیم تهداب کشور خود را محکم سازیم. جوانان قشر تازه نفس و توانمند یک جامعه بوده که با رشد دادن آنها تهداب صلح، آرامی، ترقی و پیشرفت جامعه گذاشته میشود.


چگونه میتوان جوانان را رشد داد؟ جوانان افغانستان از جمله جوانان با استعداد و خلاق بوده که در هر عرصه ای از زمان شکست را قبول نکرده اند و همیشه تلاش کردند تا از جهان و جهانیان عقب نمانند. این جوانان را ما توسط همایت، همکاری و تشویق خود میتوانیم رشد دهیم تا هر چی بیشتر در آبادی و آزادی کشور سهم بگیرند. جوانان قشر فعال جامعه ما بوده که همیشه پرچم افغانستان را در هر میدان مسابقه و مبارزه بلند ساخته اند و برای مردم جهان ثابت نموده اند که آنها از هیچ کس ضعیفتر و ناتوانتر نیستند و همیشه میتوانند موفق و مدال آور کشور خود باشند.اگر فعالیت جوانان را در ورزش ببینیم،فوق العاده میباشد و در هر بازی اعم از فوتبال، باسکیتبال، تیکواندو، کراته، بوکس، هندبال و غیره، اعم از ذکور و اناث؛ در همه بازی ها سهم فعال دارند و چندین بار مدال طلایی و نقره یی مسابقات را ازان خود کرده و افتخار کشور خود شده اند، مثل مسابقات جنوب آسیا که تیم ملی فوتبال ما در مقام نخست نایل آمدند.و در مسابقات چلنچ کپ آسیا نیز چندین کشور را شکست دادن و به نیمه نهایی راه پیدا کردند.


جوانان ما همین قسمی که در ورزش فعالیت های بسزای کرده اند، در در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، تخصصی و محیطی نیز فعالیت های چشم گیری را داشته اند که ذکر آنها در یک مقاله امکان پذیر نمیباشد. اگر در باره فعالیت های جوانان بنویسیم کتابها، کتابها ها را در بر میگیرد.شاگردان مکتب لیسه مولانا عبدالله هاتفی که جز جوانان کشور ما هستند نیز اشخاص فعال و زحمتکشی میباشند که همیشه برای مکتب خود افتخاراتی را کسب نموده اند و همیشه باعث افتخار مکتب خود هستند. دختران این مکتب در مسابقه مقاله نویسی که در بین مکاتب اناث شهر هرات برگذار شده بود، چند تن آنها در 20 بهترین و بلاخره سه تن آنها به نام های نسرین، کبری و تمنا در پنج بهترین راه یافتند که قرار است طی محفلی با حضور ریس معارف از این شاگردان قدردانی شود. شاگردان هاتفی در صنف فلم انکس نیز از جمله فعالترین شاگردان هستند و همیشه علاقه خاص از خود نشان میدهند٬ این جوانان فعال در صنف فلم انکس آنقدر پرکتیس و مقاله نوشته کردند که توانستند در مسابقات مقاله نویسی در پنج بهترین راه پیدا کنند.در جریان این هفته هم دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل بخش های مخلتف از برنامه فلم انکس را آموختند. آخر میخواستم ذکر نمایم که هر کدام ما به یک نوعی میتوانیم جوانان خود را تشویق و همکاری نماییم بعضی با مادیات، بعضی با معنویات، بعضی با تشویق و نصیحت و غیره. مسولان فلم انکس از جمله کسانی هستند که جوانان را هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی تشویق میکنند و استعداد های جوانان را بروز میدهند. فلم انکس میخواهد جوانان را از دوران متعلمی با جهانیان در ارتباط بسازد و استعداد انها را رشد دهد تا باشد جوانان ما مصدر خدمت به کشور خود شوند.بیایدروی استعداد های جوانان و نو نهالان کشور خود کار کنیم تا آینده ما تضمین شود!!!


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160