کوه های افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشور کوهستانی است و دارای کوه های زیادی می باشد که از آن جمله کوه های مشهور آن کوه هندوکش،کوه بابا،کوه سپین غر،کوه سلیمان،سیاه کوه،سفید کوه،تیر بند ترکستان و...


این کوه ها دارای اهمیت زیادی می باشد وهمچنین این کوه ها درطول سال پوشیده از برف می باشد و در تابستان برف های آن آب شده و دریاها را می سازد و از آب این دریاها برای استحصال برق آبی استفاده می شود و بند های برق بزرگ به روی آن تاسیس می شود ونیازهای زنده گی را برطرف می سازد.و همچنین در کوه های افغانستان جنگلات زیادی وجود دارد که این جنگلات سرسبز باعث استقرار نفوس در دره های آن شده است که این جنگلات از مهم ترین منابع طبیعی افغانستان محسوب می شود که باعث سرسبزی و شادابی کشور می شود وهمچنان چراگاه های هم در آن وجود دارد که تربیه حیوانات در آن صورت می گیرد.و از لحاظ پیداوار زراعتی درختان چون:ارچه،بلوط،جلغوزه،سرو،زیتون،صنوبر،نشترو...در این کوه ها می روید. 


و اهمیت دیگری که این کوه ها دارد درآن معادن زیادی در آن وجود دارد وثروت کشور را تشکیل می دهد و این منابع عبارت از:چونه،زغال سنگ،احجار کریمه و...وذخایر بزرگ معدنی مانند:آهن،مس،سرب و... و سنگ های قیمتی از قبیل:لاجورد،یاقوت،زمرد و... هم در آن موجود است که مهم ترین ثروت کشور را تشکیل می دهدو خلاصه اینکه موجودیت کوه در یک کشور از جمله عایدات آن کشور محسوب می شود و ارزش مهمی در زنده گی دارد و همچنین وجود این کوه از وزیدن باد های طوفانی و سرازیر شدن سیلاب هم جلوگیری می کند.


 


  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160