تصمیم بی عادلانه ی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد تیم بانوان استقلال...

Posted on at


 


تیم بانوان استقلال طوریکه که گفتیم با شکست دادن تیم بانوان میهن راهی فاینل گردید و بخاطریکه استقلال یک تیمیست که به مدت بسیار اندکی توانست شهرت زیادی پیدا کند و حایز مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی گردد اما افراد فدراسیون فوتبال افغانستان این پیشرفت را دیده نتوانست و خصومت خود را با تیم فوتبال استقلال آشکارا ساختن.


در مسابقه ی بانوان استقلال در مقابل بانوان میهن در اواخر مسابقه رییس نشرات فدراسیون فوتبال آمده و به صورت بسیار بی احترامانه کمره کلب استقلال را بند کرده و فلم بردار کلب استقلال آقای رفیع کبیری را مورد لت و کوب قرار دادند در حالیکه در پهلوی فلمبردار کلب استقلال که مجوز فلمبرداری هم داشت فلمبردار دیگری در حال فلم گرفتن ایستاده بود بدون دلیل منطقی فلمبردار کلب استقلال را مورد بی احترامی قرار دادند.و به همین علت رییس کلب فوتبال استقلال آقای ابراهیم محبوب از اینطور بازی انصراف داده و تقاضای معذرت خواهی از کلب استقلال نمودند اما رییس فدراسیون فوتبال افغانستان کریم الدین کرام به این درخواست کلب استقلال توجهی نداشته و به صورت غیر عادلانه کلب بانوان استقلال را از دور مسابقات حذف نموده است و در پهلوی بی عدالتی بی قانونی بزرگی که نموده است اینست که زمانیکه یک تیم نخواهد در مسابقه حاضر شود باید بازی را به نفع تیم حریف اعلان نمایند که در این صورت بانوان افغان کلب اول و تیم بانوان استقلال نایب قهرمان میشدند و بر علاوه جایزه عادله نظری که خانم گول این دوره مسابقات شده بود نیز بخاطر خصومت و بخیلی فدراسیون فوتبال افغانستان داده نشد و حق این بانوان کاملآ آشکار زیر پا گذاشته شد.جای تأسف اینجاست که این بی عدالتی در حق بانوان صورت گرفته است و در صورتیکه همه مردم جار دفاع از حقوق زنان را میزنند فدراسیون فوتبال کشور ما این طور رفتار مینماید. آقای کرام الدین کرام که همیشه شعار میدهد پیشرفت بانوان در فوتبال برای ما جای افتخار است, یک لهن بسیار بد و تهدید آمیز را برای  فلمبردار کلب فوتبال استقلال استفاده میکند و بانوان استقلال را در حالیکه خود انصراف داده بودند اخراج نموده و ضعف خویش را نمایان میکنند.


تقاضای کلب استقلال از مردم اینست که با بلند کردن صدای خویش و دفاع از حقوق خود حق خود را بطلبیم و ورزشکاران عزیز ما با طرفداری از این نوع بی عدالتی فدراسیون فوتبال افغانستان بخاطر برکنار زدن چنین اشخاص فدراسیون فوتبال را از فاسد شدن نجات دهیم. 


نویسنده:اسما ابراهیمی160