اوضاع اقتصادی و فرهنگی افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشوری است که همیشه زیر بمباردمان دشمنان قرار دارد که هر روز مردم آن با صدای تیر، تفنگ و بمب از خواب بیدار میشوند. افغانستان کشوری است که همیشه تحت ظلم بیگانه ها قرار گرفته هر روز تمام مردم آن از پیر تا جوان و کودکان همیشه در حالت ترس و اضطراب زندگی خود را پیش می برند. 


افغانستان یک کشور جنگ زده است که در طی جنگهای 30 سالۀ که در افغانستان صورت گرفته باعث شده که به اقتصاد و فرهنگ مردم افغانستان صدمه بزند ولی از لحاظ موقعیت خوبی که در آسیا دارد یک کشور زراعتی و کوهستانی می باشد که دارای آب و هوای خوب و مساعد و همچنین زمین های زراعتی وحاصل خیز زیادی می باشد که افغانستان در بخش زراعت در این چند سال پیشرفت زیادی کرده است. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصاد کشور ما می باشد که بیشتر مردم ما به زراعت مصروفیت دارند ولی متأسفانه افغانستان نسبت عدم موجودیت وسایل زراعتی در طی این چند سال که جنگ بوده پیشرفت زیادی نکرده است و همچنین افغانستان دارای کوههای زیادی می باشد که از آن معادن زیادی استخراج گردیده است.ولی نسبت جنگ های متواتری که در افغانستان وجود داشته بیشتر معادن و آثار قیمتی آن به غارت برده شده و زمین های زراعتی تخریب شده و از بین رفته است. از این لحاظ نتوانسته در عرصه اقتصاد پیشرفت زیادی کند و همچنان نسبت به بی امنیتی های که در کشور وجود داشته نتوانسته در عرصه علم، هنر وفرهنگ پیشرفت زیادی کند. مردم افغانستان مردم با فرهنگی می باشند. چنانچه که افغانستان از اقوام زیادی تشکیل یافته است مانند: پشتون، هزاره،ازبک، تاجیک، پشه یی، نورستانی، بلوچی و غیره که هر کدام دارای فرهنگ و عنعنات خاصی می باشند مثلاً: رسم و رواج های مختلفی دارند، طرز زنده گی متفاوتی دارند، طرز گفتارشان فرق دارد.ولی باز هم متأسفانه بر علاوه این رسم و رواج ها، طرز زنده گی و گفتار یک سلسله فرهنگ و عنعنات بیگانه هم در کشور به وجود آمده است. مردم بر علاوه رسم ورواج های خودشان از رسم ورواج های بیگانه گان هم استفاده می کنند و این باعث شده که به اقتصاد کشور ما صدمه وارد کند. فرهنگ و اقتصاد هر دو با هم پیوسته می باشند یعنی وقتی یک کشور فرهنگ خوبی داشته باشد می تواند اقتصاد خوبی هم داشته باشد و یا اگر اقتصاد خوبی داشته باشد میتواند فرهنگ خوبی هم داشته باشد.                                          About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160