روز مادر

Posted on at


مادر، ای موجود گرانبها، ای کسی که با وجود تو دنیای هستی رنگین گشت و پور جوش و خروش شد، ای دانه نایاب که اگر ترا از دست دهیم هرگز مثل ترا نخواهیم داشت، ای موجود انحطاف پزیر که در هر حالت زندگی از خود فداکاری نشان میدهی؛ خود را فدای دیگران کرده تا آنها آسوده زیست کنند. مادر! ای خواهر، ای کسیکه نیمه از پیکر جامعه را تشکیل میدهی، ای کسیکه چراغ خانه هستی و با وجود تو خانه ما پور نورتر میشود، ای بهترین معلم! که زندگی را برایت تلخ کرده تا فرزندان نیک و سالم تربیه کنی، ای مادر! ای کسیکه خداوند بزرگ بهشت برین را در زیر پاهایت قرار داده و رضای خود را در رضای تو گفته است، روزت مبارک و خجسه باد!!!!.نظر به مقام مادر در کتاب الله و دین مبین اسلام، مقام مادر در اجتماع و خوانواده و شایسته گی های مادر، جهانیان روزی را بنام روز مادر اختصاص داده اند و همه ساله این روز را با شان و شوکت خاص تجلیل میکنند. مردم افغانستان این روز خجسته را بصورت مجلل تجلیل میکنند و از مادران عزیز خود به پاس زحمات آنها قدردانی میکنند. روز مادر از طرف ارگان های دولتی، خصوصی و خوانواده ها در افغانستان تجلیل میشود.این مراسم طوری است که در اکثر ارگان های دولتی و خصوصی طی محافل و با حضور شخصیت های مهم و سیاسی از مادران قدردانی کرده؛ روز آنها را مبارکباد میگویند. اما خوانواده ها ازین روز به گونه ای متفاوتی قدردانی میکنند.دختران، پسران، عروس ها، داماد ها، حتی اطفال هر یک نظر به توان و سلیقه خود تحایفی را تهیه کرده نزد مادران عزیز خود رفته روز شان را تبریک گفته و تحفه خود را تقدیم شان میکنند.هرکس حتی با یک شاخه ای گل تازه ای هم که شده ازین روز خجسته قدردانی میکند. اما بهترین تحفه برای یک مادر تعلیم تربیه سالم اولاد شان میباشد که در زندگی راه درست را انتخاب کنند و تحصیلات خود را به درجه اکمال آن برسانند.


شاگردان مکتب علی شیر نوایی از جمله اولاد های هستند که همیشه توسط سعی و تلاش خود در راسای تعلیم تربیه بهترین هدیه ها را برای مادران شان داده اند و رضایت آنها را کسب کرده اند. این شاگردانی مادر دوست با فرا رسیدن روز مادر، دوره فلم انکس را تکمیل نمودند و تمام دروس گذشته ای خود را یک تکرار سرتاسری کرده و حل مشکلات نموده اند. بخاطر شروع دوره جدید فلم انکس درین مکتب آماده گی های لازم در حال گرفتن است، مثلا صنف کمپیوتر پاک کاری شده، تمام کیبل های انترنت دانه به دانه و RJها چک و برسی شده، انترنت فعال شده، تمام PC ها  و غیره تدارکات گرفته شده است تا باشد این شاگردان خوش شانس درین دوره اشتراککنند و به معلومات خود بیفزایند و رضایت مادران خود را بیشتر کسب نمایند.زحماتیکه یک مادر برای فرزندان خود میکشد، هرگز نمیتوان جبران نمود. فرزندان باید اعصای پیری والدین خود باشند یعنی باید خود را طوری آماده بسازند که در پیری والدین  خود بتوانند گوشه از زحمات آنها را جبران کنند. مادر تو هستی که: "با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را تکان میدهی". مادرم! ای بهترینم! ای میوه نایابم! باز هم روزت مبارک!!!.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post 


فروهر اسفزاریAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160