ملکه و جلالی و گذشته و آینده اش

Posted on at


ماه ملک ملقب به ملکه ئ جلالی دختر سلطان غیاث الدین محمد سام و همسر علاءالدین سام آخرین پادشاه خاندان و دولت شنسبیه بوده است . ملکه ئ جلالی در کمال زیبایی و خوشرویی ، زندگی باعفت و پر از تقوایی داشت . این بانو در هنر خط و ادبیات ماهروتوانا و در علوم عصر خویش آگاه و مطلع بود .


او حافظ قرآن کریم بود و عمر خویشتن را به عبادت گذرانید و همیشه معتکف و مصلی بود . همسرش این بانو را زبیده ئ زمان و خدیجه ئ دوران خوانده و در بساری از آثار وی متقی بودنش نیز آشکارا است .


کنون بیرق داران این مهد این چنین بانویی را سرمشق فرزندان و دانش پژوهان خویش قرار داده و گزیده اند تا باشد آنان نیز در آن چنین مسیری گام بردارند و به شایسته گی نائل آیند .


بانوان جوان این مهد که تازه به دنیای تکنالوژی و عصر ارتباطات گام نهادند و خواهان ایجاد شخصیتی جدید و اجتماعی برای خویش اند ؛ این نخستین گام ها را از فراگیری اساسات کامپیوتر وقطعات و اجزا و ساختار آن و برنامه ئ ویندوز آغاز نموده اند و اکنون با ساختار کلی سیستم عامل ویندوز آشنا یند و به سوی برنامه ورد و نوشتن و مقاله نویسی گام بر می دارند .About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160