زندگینامه سمیره عزیزی، "در امور زندگی از صبر و حوصله کار بگیرید"ع

Posted on at


من سمیه«عزیزی»هستم در سال 1375در ناحیه سوم ولایت هرات متولد شدم,من فرزند دوم خانواده خود بودم,من از یک خانواده روشن فکر نیز می باشم؛و در سن پنج سالگی والدین من مرا در مسجد روان کردنددر حالیکه سن من بسیار کم بود, اما یک حافظه بسیار قوی داشتم بالاخره تا سن هفت سالگی تمام کتاب ها مانند (قرآن)شریف تمام کردم. ودر سال 1382 شامل مکتب شدم واز صنف اول الی چهارم به مکتب محجوبه هروی درس خواند م و از صنف پنجم الی یازدهم در مکتب متوسطه پل رنگینه درس خواند م, وقتیکه من از مکتب محجوبه هروی رفتم به مکتب متوسطه پل رنگینه بعد از یک مدت بسیار کوتاه استادان مرا همرای اول نمره صنف مسابقه دادن من برنده شدم, و همان وقت بود که استادان مرا بسیار تشویق می کردن وبسیار مرا دوست داشتند.و بلاخره حالا که سال 1393 است من به صنف دوازدهم رسیدم و صنف دوازدهم خود را در حال ادامه دادن به مکتب محجوبه هروی هستم و می خواهم که در سال جاری امتحان کانکور را به دهم, و به رشته دل خواه خویش که پوهنځی اقتصاد است به یکی از پوهنتون های ولایت هرات کامیاب شوم, این تنها آرزوی من نیست، بلکه آرزوی تمام اعضای فامیل من است. من در مکتب یک شاگرد پرتلاش در عرصه دروس خویش نیز می باشم.ویکی از خصلت های من این است که یک دختر با صبر وحوصله هستم؛در هر کارزنده گی فردی و اجتماعی خود من از صبر وبردباری کار می گیرم, وقتیکه من به صنف هفتم بودم در هر گونه مسابقات بین شاگردان مکتب ومکاتب دیگر اشتراک می کردم, و همیشه هم در بین شاگردان شاگرد نخبه معروفی می شودم؛ این همه از اثر زحمت من و تشویق والدین من بود چون پد رم بسیار دوست داشتن که من یک شاگرد موفق باشم,وحالا من می خواهم که این آرزوی پدر جان ومادر جانم را بر آورده سازم, وآرزوی من این است که در آینده منحیث یک خانم موفق وسر بلند در بین کشور و جامعه خویش زنده گی کنم؛ وچیزهایکه من آموختم برای دیگران هم نیز از عمق دل بیاموزانم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160