هرات

Posted on at


هرات

هرات شهری در غرب افغانستان است که از لحاظ مساحت ازجمله بزرگترین شهرهای این کشور به شمارمیرود وازجمله پنج شهر برتر افغانستان به شمار میرود . هرات از هر لحاظ متفاوت وبهتر از دیگر شهرهای افغانستان است هرات یک شهر صنعتی است وفابریکات صنعتی زیادی در این شهر فعالیت دارند وبیشتر تولیدات این فابریکات در دیگر شهرها نیز فرستاده میشود . در هرات ظرفیت های سرمایه گذاری میسر است وبیشتر توجه سرمایه گذاران داخلی وخارجی را به خود جلب نموده است . ومردم آن نیز بیشتر به تجارت مشغول اند . هرات آب وهوای خوب دارد وباد های یکصدو بیست روز اش مشهور است رود هریرود شادابی خاصی به این ولایت میبخشد 

هرات سرسبزی خاصی دارد وهمچنان دشت های آن دارای پرندگان وخزندگان کمیاب است که توجه شکارچیان را از دیگر کشورها به خود جلب نموده واکثرا از کشورهای عرب شکارچیان برای شکار به این شهر می آیند . هرات باکشور ایران هم سرحد است وبیشتر کلتور وفرهنگ آن بافرهنگ ایران مطابقت دارد مردم آن به زبان فارسی دری وبه لهجه هراتی صحبت میکنند .مردم این شهر فرهنگی بوده ورسوم وعادات خود رادارند وبیشتر به تفریح وسرگرمی علاقه دارند این مردم بیشتر مذهبی بوده وبه عقاید دینی خود ارزش زیادی را قایل اند .وبیشتر به یک جامعه سنتی مشابهت دارند اما در پهلوی آن پیشرفت های زیادی را درهمه عرصه ها نموده اند ازجمله دربخش تعلیم وتحصیلات وهمچنان رسانه ها در هرات پیشرفت های چشمگیری را داشته اند در بخش ورزش نیز پیشتاز است

 هرات را مهد علم وفرهنگ مینامند وهمچنان هرات باستان چونکه هرات از جمله آن شهر های افغانستان است که بیشترین آثار باستانی را درخود دارد ودارای قدامت زیاد است پیر انصاری یا همان خواجه عبدالله انصاری به پیر هرات مشهور است .قلعه اختیارالدین نیز از اثار باستانی این ولایت به شمار میروند وهمچنان مسجد جامع بزرگ هرات از با ارزش ترین آثار باستانی این شهر است وزیبایی آنرا دوچند میسازد . هرات دارای تفریح گاهای زیبای است از جمله تخت سفر,باغ ملت ,کرخ,پل پشتو,پل مالان ,شیدایی .دیگر جاها را مردم برای تفریح کردن انتخاب میکنند .مردم این شهر به تفریح زیاد علاقه دارند وخوش طبع اند ومهمانی های زیادی را ترتیب میکنند . هرات دارای زعفران درجه یک است که به بزرگترین بازار های جهان فرستاده میشود وکشت زعفران هر روز در حال پیشرفت است همچنان درتربیه زنبور عسل نیز مهارت خاص دارند وعسل با کیفیتی در این شهر تولید میشود مردم آن به زراعت ومالداری نیز مصروف اند هرات به داشتن بهترین نوع انگور مشهور است .هرات بهترین شهر از لحاظ محیط زیست در افغانستان است ومردم بیشتر برای زندگی این شهر را انتخاب میکنند .

For more blogs in Urdu, english, And Farsi please click here 

"> Buzz here for more updates ,,,!

Writer Amar Annex About the author

Dashing_Prince

Hello, This is Amar E Yasir and I'm here for you: Blogger, film maker and Translator at Bitlanders. I'm a staunch supporter of Female Edcuaction everywhere specially at non-development area. I will always support the female literacy at the backward areas found anywhere and I'll will move my pen in…

Subscribe 0
160