انتخابات افغانستان

Posted on at


این کشور سالهای زیادی را در جنگ و دشواری های ناشی از آن سپری کرده است و روزهای بدی زیادی را در تجربه خود دارد. امروزه از هر خرد و بزرگ این سرزمین که در مورد گذشته و آنچه بر آنها رفته است پرسان شود, همه به یک باره به یاد تمام بدبختی هایکه دیده اند و تمام مصیبت هایکه تجربه کرده اند را به خاطر می آورند و این همه شده نماد تمام سالهای که سپری کرده اند.


بعد از سقوط دولت کمونستی و رویکار آمدن مجاهدین, حلقه های زیادی داخلی و خارجی برای قدرت طلبی دست به نافرمانی از دولت زدند و سبب شد که هزاران هموطن بیگناه ما توسط کسانیکه آله دست خارجی ها شده بودند کشته شوند و کشور به یک ویرانه تبدیل شود.این همه ناهنجاری ها و مصبت های ناشی از شورش گروه های تندرو مجاهدین سبب ظهور گروهی بنام طالبان شد که با خشونت تمام هزاران انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاد و با استفاده از نام دین دست به قتل عام مردم بی گناه زد. در مقابل این گروه تندرو و آدم کش, مردم دست به مبارزه زدند و سالها جنگ داخلی ادامه داشت تا اینکه با رویداد یازده سپتامبر سال 2001 که سبب کشته شدن چندین هزار آمریکایی شد و مسبب آن القایده معرفی گردید. القایده که تحت پوشش گروه تندرو طالبان بود و از آنها حمایت میکرد به راحتی دلیل حمله آمریکا به افغانستان شد و مردم شاهد یک جنگ دیگر در کشور خود بودند. اما این جنگ دیری نپایید که طالبان به سرنوشت متوقعه خود دچار شدند و مجبور به ترک افغانستان گردیدند. آنها با پناه گرفتن در پاکستان بار دیگر تجدید قوا کردند و امروزه به یک چالش بزرگ در مقابل مردم و دولت افغانستان تبدیل شده اند.هر روز میتوان در بخش های گوناگون کشور شاهد کشتارهای بی رحمانه مردم به دست این گروه ظالم بود که انسانهای بیشتری را به خاک و خون میکشند و زندگی را از انها میگیرند. طالبان با توسل به خشل ترین ابزار جنگی سبب وحشت مردم شده و دست به کشتار های بی رحمانه و خشن در محل های مسکونی میزنند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160