اسلام دین بر حق

Posted on at


اسلام دین بر حق می باشد که بدون شک می توان گفت همانند آن در دنیا دیگر وجود ندارد زیرا قران کتاب آسمانی تمامی جهات زندگی انسان را در نظر گرفته است و هیچ گاه سخن مخالف در آن پیدا نمی توان کرد و این بزرگی و عظمت و قدرت پرودگار مسلمین را می رساند


اگر به تمام ادیان دیگر نظر انداخته شود حتی ادیان الهی سابق از اسلام آنها نیز مشکلی نداشتند ولی دچار تحریف شده اند و در آنها مشکلاتی به وجود آمده است ولی در دین مبین اسلام در قران شریف این چنین امری انجام نگرفت و کلام پاک خداوند  نسل به نسل مسلمانان بدون کدام دست خوردگی رسیده است.


و اگر به خاطرات کسانی که دین اسلام را پذیرفتند نگاه کنید همگی آنها یک حکایت مشابه دارند که آنها تمامی دین ها را مورد مطالعه قرار داده اند ولی آبلاخره به این نتیجه رسیده اند که در بین تمام ادیان این تنها دین اسلام است که هیج نقص ندارد و برای زندگی انسان یک رهنمود خوب می باشد  و اگر به آن پایبند باشند هم در این دنیا از جایگاه عالی برخوردار خواهند بود و هم در آن دنیا به عزت و سربلندی خواهند رسید


زنده باد اسلام  در تمامی دنیا.  About the author

160