خوش می آید مرا آواز تو آن خدایا گفتن و آن راز تو

Posted on at


خوش می  آید مرا آواز تو


آن خدایا گفتن و آن راز تو


خداوند خوش دارد بنده اش همرایش سخن بگوید, خداوند می گوید من دوست دارم بنده ام مرا پیش خود بخواند, یا رب بگوید و مرا صدا بزند. من از هر چیزی که بنده ام فکر میکند به او نزدیکتر هستم. بنده ام از من است زیرا من از خود بر او دمیدم و روح من در قید حیات بنده ام است و این روح امانت است پیش بنده هایم


.


ما انسانها مکلف هستیم تا هر آنچه خدای ما برای مان به امانت گذاشته است, از آن به خوبی مواظبت و استفاده درست نمائیم. را زنده


باید شاکر باشیم که مخلوقی هستیم که اینقدر برای خالق مان معتبر هستیم که او از خود بر ما دمیده است و ما را زنده داشته است.


آیا تابه حال شده است که از خود بپرسید که چرا خداوند اینقدر مارا دوست دارد و چرا یک خالق عاشق مخلوق اش باشد؟؟؟


جواب اینجاست .....


جواب مادری است که فرزندش را از جان خود بیشتر دوست دارد و برای اولادش از خود میگذرد, اگر بر سر سفره پنج نفره چهار نان باشد تنها کسی که اشتها ندارد و میلی به غذا ندارد مادر است.


این همه محبت چرا؟


 به این خاطر که اولاد از خون و رگ مادرش است و این مادراست که او را 9 ماه در بطن خود پرورش داده است و به دنیا آورده است, مادر فرزندش را از خود میداند به همین به او بیشتر از هر کس و هر چیز دیگر دل میبندد.خداوند هم همین گونه است و خداوند ما را از خود میداند چون ما با روح خداوند نفس میکشیم و زنده ایم و, هیچ وقت مصنوع از صانع جدا نیست, خداوند صانع است و ما مصنوعات اوئیم.


خداوند مارا دوست دارد و میخواهد تا بهترین ها را در اختیار بنده هایش قرار دهد, او برای درست کردن آدم وقت زیادی را گذاشته است و در مدت صد ها سال آدم را خلق کرده است , از همه فرشتگان آدم را بیشتر قدر میداند و حتما انتظار بیشتری  هم دارد تا او را به عبادت بنشینیم و به شکرانه این نعمات بیکرانش را بگوئیم.


زهرا نزهت About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160