دوستی قبل از ازدواج

Posted on at


دوستی زمان،مکان و شرایط را در نظر نگرفته و گریبانگیر همه میگردد.این دچاریت سبب اعتماد،ارتباط،جان فدای و بیشتر ازآن میگردد


 


اما آنچه که امروزه همه رابه سوی خود میکشاند،ایجاد آن دوستی است که میان پسر و دختر صورت میگیرد و به مرور زمان پُر رنگ شده و خود را به شکل روابط نامشروع تغیر میدهد.دوستی دارای شرایطی است که باید این شرایط در نظر گرفته شود،با کسی دوست شوید که از شما بزرگتر،فهمیده تر،تجربه دیده تر،عاقل تر،باسواد تر و از نگاه مالی متوسط تر باشد


دوستی در هیچ قانونی منع نشده حتی در قانون اسلام،زیرا انسان برای پیشبرد زندگی به دوست نیاز دارد.یادمان نرود که یاران پیامبر(ص)به ویژه ابوبکر بهترین دوستان پیامبر بودنداما بدبختانه امروزه شرایط دوستی را سوق میدهند به سوی نامشروعیت ها،که امروزه در هر گوشه و کناری این دوستی به ملاحظه میرسد،و شاید این دوستی ها ایجاد اوامر نامشروع نیز بکنند،که این کار گناه بزرگی بوده و حکم زنا را ایجاد میکند به هر حال مشکلات دیگری که ایجاد میشود بعد از ازدواج است


 بگونه مثال:دختری با پسری دوست بوده و اینک با کس دیگری ازدواج میکند پس از مدتی راز او بر ملا میشود و حتی کار بجای میرسد که شوهرش آنرا طلاق میدهد که طلاق نیز از نگاه اسلام کار خوبی بنظر نمیرسد


دوستی قبل از ازدواج پایه استواری نداشته و ضررهای زیادی را به بار می آورد که بزرگترین ضرر آن گناه کبیره یعنی همان زنا است.و زنا هم کاری است که به عنوان برترین کار شیطان در میان مسلمانان شناخته شده است،بدبختانه جمهوریت های اسلامی نیز گرفتار این چنین دوستی های ضرر آفرینی شده اند


 


و میتوان به صورت واضح جمهوری اسلامی افغانستان را مورد بحث قرار داد.دوستی های قبل از ازدواج طبق اشاره قبلی ناپایدار بوده و فقط هوس پرانی است.و آنانی که این دوستی ها را ایجاد میکنند شرف و شخصیت انسانی را لکه دار میکنند


خداوند هیچ کاری را بی دلیل منع نمیکند،بنأ خداوند روابط نامشروع و انجام کارهای نامشروع را به این دلیل منع کرده چون سبب ایجاد مریضی خطرناکی بنام ایدز میشود،سبب کله دار کردن نام دختر میگردد،حتی باعث ممانعت عروسی دختر با دیگری میشود پس بهتر همان است تا تحت شرایط اسلامی خود را واگذار به تقدیر بکنم و بدانیم تقدیر را هیچ چیزی جزء دعا تغیر نمیدهد


میتوان اشاره کرد به ماجرای که در یکی از ولایات افغانستان رخ داده بود،ماجرای تکان دهنده ی که دگرگونی های زیادی را به بار آورده بود.دوستی میان دوپسر و دختر ایجاد اعتماد کرد و سبب کاری گردید که در آن پشیمانی در کار نبود


 


پسر از دختر درخواست آمدن به خانه اش را میکند،دختر اول رد میکند،بعد ازآن پسر میگوید یعنی مرا دوست نداری و من برایت مهم نیستم،بلاخره دختر قبول میکند،با هم به خانه پسر می روند،سپس پسر میگوید:تو صبر کن من بروم چیزی بخرم و بیاورم،سپس پسر رفته و با 6یا7تن از دوستانش به خانه می آید،دختر میفهمد و پنهان میشود،همه جا را میگردند تا اینکه بلاخره در حمام پیدایش میکنند.سپس با داشتن حس بی رحمی یکی،یکی وارد حمام شده و دختر را مورد تجاوز جنسی قرار میدهند،تا اینکه نفر آخری وارد حمام میشود،مدتی میگذرد پسر بیرون نمیشود،ساعتی میگذرد بازهم بیرون نمیشود،خلاصه زمان طولانی را دربر میگیرد و پسر بیرون نمیشود تا اینکه دوستانش میگویند:برویم ببینیم چه شده است؟وقتی وارد حمام میشوند،میبینند که بر روی دیوار حمام با خون نوشته شده است:که نامردها این خواهر من بود.پسر هم خود و هم خواهر نیمه جان خود را کشته بود


برای ایجاد رابطه دوستی برای تمامی دختران همین ماجرا بسنده است.این رابطه ها نه تنها نامشروع بوده بلکه ضرر رسان نیز میباشد


اما شناخت های قبل از ازدواج تعبیر دیگریست که خداوند نیز به آن اشاره کرده است. دختر و پسر باید قبل از ازدواج در حد و پیمانه اسلام در مورد یکدیگر معلومات داشته باشند،اسم،علم،تجربه،مسلمان بودن،ثروت،متوسط بودن و حتی زیبایی نیز مطرح گردیده است تا بعد از ازدواج سبب ایجاد اختلال و تلاق نگردد.زیرا طلاق کار خوبی از نگاه اسلام نمیباشد بنأ اسلام اجازه میدهد تا معلومات دیدگاهی و اسلامی دو زوج قبل از ازدواج داشته باشندبه هرحال روابط نامشروع و دوستی های قبل از ازدواج کاری زشت و ضرر آفرینی بوده و پایه استواری ندارد.پایه جامعه سالم را روابط مشروع تشکیل میدهد زیرا دیدگاه ها و قوانین اسلام در آن مورد اجراء قرار میگیرد


 About the author

160