زعفران و ارزش اقتصادی آن

Posted on at


 

زعفران گیاهی است که تقریبا 3000 قبل کشت آن در مناطق ایران صورت می گرفت که بنام طلای سرخ نیز شهرت دارد و طبق تجاربی که صورت گرفته این نیز معلوم شده که از هر 147000 دانه گل یک کیلو زعفران خالص حاصل می شود و چون دارای رنگ طعم و عطر عالی است در بسیاری از موارد از جمله فرآورده های غذایی و دوایی استفاده می شود

و مرکز اصلی کشت این گیاه مناطق خشکه و کم آب همچون غرب در افغانستان است همچنان زعفران بخاطر زیست سخت و توجه زیادی که بکار دارد از جذابیت خاصی برای همه برخوردار است

و اما گل تازه زعفران نسبت که گلی که مدت زمانی از آن بگذرد طعم و بوی خوبتری دارد و مردم زیاد تر از  طعم و بوی خوبتری ها استفاده می کنند و برای مردم افغانستان زعفران اصلی ترین درآمد اقتصادی و اصلی ترین محصول صادراتی است و برای اینکه بوی معطر آن از بین نرود و به مرور زمان از مرغوبیت آن کاسته نشود باید در جای خشک و در ظروف شیشه یی نگهداری شود

 

و مشخصات آن قرار ذیل است

برگ زعفران بطور طبیعی 10-40 سانتی متر است و شکل آن نوک تیز است و رنگ روی آن تیره و پشت برگهان آن روشن است و ضخامت آن متفاوت است که بعضا ضخامت کم و بعضا دارای ضخامت زیاد است و از هر گل آن سه دانه زعفران بدست می آید که همین دانه ها نیز دارای رنگ های سرخ و نارنجی اند

و اما زعفران یک دوای گیاهی نیز است که به عنوان آرام بخش ،اشتها آور و برای درمان درد معده و شکم مفید است و اکثریت مردم به این عقیده اند که به دلیل زنگ زیبایی که دارد اگر در غذا استفاده شود باعث زیاد کردن اشتها و و نشاط انسان می گرددAbout the author

160