حضور شاگردان در صنوف اجتماعی فیلم انکس

Posted on at


زنان هرات هم با اشتراک نمودن در سایر فعالیت های اجتماعی و بیرون از خانه سعی میکنند تا با گام نهادن در اجتماعات و فعالیت ها دوش به دوش مردان ایفای وظیفه نمایند,با وجود مشکلات زیادی که سد راه زنان افغان میباشد خوشبختانه باز هم با عظم مستحکمی که دارند در سایر فعالیت ها اشتراک مینمایند و با تلاش و کوشش های خود آن وظیفه را به نحو احسن انجام میدهند.به هرگوشه و کناری که بنگریم زنان زیادی را نظاره گر خواهیم شد که با شور و شوق بسیار صبح گاهان به سوی کار و وظیفه ی خویش روانندیکی از فواید و مزید های مهم و اساسی سایت و رسانه ی اجتماعی فیلم انکس و هم چنین دفتر افغان سیتا دل و انجمن زنان انکس تحت پوشش قرار دادن دختران و مهیا ساختن زمینه برای پیشرفت های روز افزون شان در زمینه های مختلف میباشد,بیشتر مکاتب را با تحت پوشش قرار دادن شاگردان و کاربران زیادی را به این سایت اجتماعی جذب میکنند و در کنار اینکه حال مطالب و مفاهیم مهم و مناسبی را میآموزند بلکه در آمد خوبی هم از این سایت بدست میاورند.با نوشتن مطالب زیبایی با عناوین متفاوت میخواهند تا از اینگونه در دنیایی فراتر از مکتب و خانه ی خویش گام نهند و این خود نهایت شور و اشتیاق شان را نشان میدهداین صنوف در روزهای ابتدایی خویش با آغاز نمودن مفاهیم ساده و هم چنین مفاهیم و مطالبی که برای شاگردان حضور یافته در این صنف ضروری است میپردازد,در اوایل با آموزش و معرفی کامپیوتر و هم چنین قواعد و معرفی کامپیوتر علاقه مندی دختران را نسبت به این صنوف بیشتر میسازد,یکی از بهترین فواید این صنوف شناسایی استعداد های نهفته ی هر شاگرد میباشد که این استعداد ها بیشتر شامل فن و فنون های مقاله نویسی میباشد ,زیرا تمام شاگردان میتوانند با نوشتن مقالات زیبایی در رابطه با مشکلات,موفقیت های جامعه ی افغانی خویش و آنسوتر از جامعه ی خودمان در رابطه با تمام موضوعات خواندنی دز سطح جهان آغاز به نگارش مینمایند و این فعالیت شان جای خرسندی  را نیز داردمکتب محجوبه هروی یکی از جمله مکاتبی است که دختران در آن با علاقه مندی زیادی در این صنوف اشتراک میکنند و با وجود مشکلات زیاد باز هم در این صنوف حاضر میشوند ,شاگردان موفق زیادی را همچون سارا نیکزاد,پرستو رحمانی,سونیلا احمدی ,پرمیلا رحیمی,هنگامه عظیمی و ده ها شاگرد دیگر میتوان یاد نمود کسانی را که اگر در فیلم انکس نظاره گر باشیم جز کاربران موفق و فعال این سایت میباشند کسانی که مقالاتی با عناوین متفاوت همچون زنان افغان,جوانان افغانستان در جستجوی یادگیری علوم جدید,ما صلح میخواهیم,و عناوین متفاوت دیگری به نگارش میگیرند و با اشتراک گذاری مقالات خویش در دیگر سایت ها اجتماعی همچون فیس بوک,تویتر و گوگل پلس برامتیازت خویش در این سایت میافزایندصنوف فیلم انکس با بهترین امکانات از طرف دفتر افغان سیتا دل برای شاگردان  مهیا ساخته شده است,و با سپاس از فیلم انکس و زنان انکس و از همه مهمتر دفتر افغان سیتادل,با اشتراک در این صنوف میتوان به استعداد های خویش افزود و خود راهی است به سوی جهانی شدن و برقرار نمودن مردمان متفاوتی,با اندیشه های متفاوت از سایر کشور های دنیاAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160