رخصتی عیدی بانوان و فعالیت بانوان انکس

Posted on at


هوالمستعان


در هفته ای که گذشت حضور دانش پژوهان در مکتب ملکه جلالی کم رنگ تر به نظر می رسید چرا که نه تنها این بانوان ، بلکه تمامی بانوان افغان زمین بر این عقیده هستند که ایام عید و رخصتی ایشان بعر از سپری شدن عید آقایان و یا همان سه روز آغازین رخصتی عید آغاز می گردد.


چرا که اکثریت بانوان این مرز و بوم مجبورند که در خانه بمانند و در آن سه روز به پذیرایی از مهمانانی که برای دید و بازدید عید به خانه های ایشان می آیند بپردازند و از خانه ئ خویش بیرون نیایند و این فرهنگ غلط و اشتباه را بر خویش تحمیل نموده اند .


همانند این فرهنگ نادرست ،بسیار عنعنات و رسوم  نادرست دیگری نیز هست که در فرهنگ غنی و زیبای ما برای خود جا باز نموده است .اما فقط این مایان هستیم که ضرر این فرهنگ های نادرست را متحمل می شویماما بانوان انکس در این ایام رخصتی به جای خود آرام ننشستند ، اینان با تلاش فراوان موضوعات مورد علاقه ئ خویش را می یافتند و با دستان و ذهن تنومند خویش مطالب زیبایی را در فضای فیلم انکس به تصویر می کشاندند و سعی می نمودند تا از رخصتی خویش به گونه ای متفاوت تر ومفید تر از دیگران استفاده نموده و بهره حاصل نمایند .اینان کنون برای پیشبرد هر چه بهتر دوره ئ آموزشی خویش در مکتب آمادگی بسیار می گیرند تا بتوانند همانند حالا که توانسته اند ،کارنامه ئ تحصیلی پنج ماه قبل را در دست گیرند ،در ماه های اخیر نیز بتوانند نتیجه ای مطلوب و قابل قبولی برای خویش پیش از پیش آماده نمایند ؛ برخی سعی در بهتر ساختن نمرات و اشتباهات گذشته و برخی سعی در حفظ موفقیت کنونی خویش دارند .داستان زندگی همین است رقابت در رسیدن به موفقیت و کامیابی وچه فرصت هایی که شاید به سرعت پلک زدنی از دست مان برود .


 


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160