تجارت٬ پیشهء پیغمبری

Posted on atتجارت یکی از پیشه های است؛ که پیامبران ما در زمانه های قدیم به این پیشه دست داشتند و کار تجارت را بعضی از آنها پیش میبردند. این پیشه از پیامبران ما به اجداد ما از اجداد ما به پدران ما و به همین ترتیب برای ما به ارث گذاشته شده و تا آینده هم این میراثت ادامه خواهد داشت.
پیشهء تجارت یکی از عنعنات مردم افغانستان بوده که اکثریت مردم این سر زمین مصروف این پیشهء پیامبری میباشند. تجارت مردم افغانستان در بخش های مختلف جریان دارد. تجارت های مشهوریکه مردم افغان زمین به آن سرو کار دارند عبارت از تجارت قالین، پشم، پوست حیوانات، میوه جات خشک، میوه جات تازه، زعفران، طلا و نقره، زمرد، تیل، گاز، لباس، کفش، وسایل برقی، چینی و غیره میباشد. یعنی میتوانیم بگوییم مردم افغانستان مردمان تجارت پیشه بوده و هر کدام آنها به نحوهء تجارت خود را پیش میبرند. با پیشرفت جهان و تکنالوژی پیشبرد تجارت هم سهل و آسان شده و طریقه ها و روش های تجارت نیز چند برابر شده است. حالا پیشبرد تجارت به اندازهء ساده شده است که میتوانید در خانه نشسته و تجارت کنید. این نوع تجارت از طریق انترنت امکان پزیر شده است که خانم ها هم میتوانند بدون هیچ نوع خطر و تهدیدی این پیشه را پیش ببرند.
بیت لندرز یکی از جمله رسانه های میباشد که فرصت تجارت را از طریق انترنت برای خانم ها و دختر خانم ها مهیا کرده است. شاگردانی که در صنف های تشکیل شدهء فلم انکس شامل میشوند از جمله اشخاص خوش شانس میباشند چون با آموزش دروس این صنف های شاگردان متوجه میشوند که چگونه تجارت کنند. آنها به مرور زمان درک میکنند که میتوانند با استعدادی که دارند چگونه تجارت نمایند. بناء توسعهء ما با تمام شاگردان عزیزی که تا حالی به این صنف ها اشتراک نکردن، این است که این فرصت طلایی را از دست نداده و در دورهء جدیدی که میخواهد آغاز شود، اشتراک کرده و خود را داخل تجارت آنلاین کنند و از پیشبرد آن لذت ببرند. شاگردان دوره های قبلی با شور و هیجانی خاصی در فلم انکس فعالیت میکنند و یک بخش از تجارت را پیش میبرند. در هفتهء که گذشت شاگردان مکتب علی شیر نوایی همه روزه از انترنت مکتب استفاده کرده و در تویتتر و فلم انکس فعالیت کردند و در پهلوی این فعالیت ها دروس جدیدی را مثل تویتر با تمام جزییات آن آموزش دیدند و حالا در آن فعال هستند. بلاخره میخواهم بگوییم که با پیشبرد تجارت میتوانید هم پیشهء را تجربه کنید که پیامبران ما به آن دست داشتند و هم میتوانید روزی حلال بدست آورید و زندگی خود را به خوبی پیش ببرید.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.bitlanders.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160