دفاع از وطن

Posted on atدفاع از وطن و از ناموس بالای فرد فرد مسلمانان فرض میباشد. در باره دفاع از وطن و ناموس آیات و احادیث زیادی وجود داشته و ثابت میکند که بخاطر دفاع از وطن و ناموس باید از خون خود تیر شوییم. اگر به تفسیر آیات و احادیث دقت کنیم اصلیترین شهدا، شهدای هستند که در راه دفاع از وطن و ناموس خود در مقابل کفار و متجاوزین شهید شده اند. شهدا و فامیل شهدا بالای فرد فرد ما حق و حقوقی دارند که باید ادا نماییم. یکی از حقوق شهدا این است که نام آنها را نگذاریم به فراموشی سپرده شود و باید نام آنها همیشه جاویدان باشد. به همین منظور همه ساله مردم افغانستان روزی را به نام روز شهید تجلیل میکنند. و هفتهء را به نام هفتهء شهید مسمی کرده اند.افغانستان کشوریست که سال های متمادی در آن جنگ و جهاد جریان داشته به همین خاطر شهدای زیادی در خاک این وطن به امانت سپرده شده است. تجلیل از روز شهید تجلیل از روز خود را از دست دادند و از خون خود تیر شده اند تا باشد ما به ارامی زندگی نماییم. آیا این غیور مردان بالای ما حق و حقوق ندارند تا از روز آنها تجلیل به عمل اوریم؟ بلی! بدون شک که حق مسلم دارند. شهدا بدون اینکه حق دارند تا روز آنها را تجلیل کنیم و یاد آنها را گرامی بداریم، حق این را هم دارند که انها نیز سر پرستی کنیم. این همه شهید و خون ریزی همه بخاطر دفاع از وطن و ناموس این سر زمین شده است که در حقیقت هشداری برای متجاوزین است تا متوجه این باشند که این مردم شهید دوست و شهید پرور همیشه نگهبان ناموس و وطن خود میباشند و به هیچ قیمت حتی به قیمت جان هم که شده نمیگذارند کسی به ناموس و وطن آنها تجاوز کنند. چون آنها پیرو دین خدا هستند و خداوند دفاع از وطن، دین و ناموس را بر سر تمام مسلمین فرض گردانیده است. برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.bitlanders.com/Hatifi-Herat/blog_post


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160