صنایع دستی زنان افغانستان

Posted on at


 

 

صنعت یکی ازمهمترین ضرورت ها جامعه بشری به حساب میاید  

مردم افغانستان اززمان های دور بدین سو بخاطری رفع ضروت های خود وجامعه به شغل صنایع دستی مشغول بوده اند صنایع دستی علاوه براینکه ضرورت های یک کشوررا رفع می سازد دررشد وتوسعه اقتصاد سهم ارزنده یی را داشته است که از آن جمله میتوان صنایع دستی قالین بافی را نام ببرد.             

صنایع دستی قالین بافی که بشیتر در اطراف توسط زنان زحمت کش وپرتلاش افغانستان ساخته می شود درخارج از کشور ازاهمیت زیادی برخودار بوده وبشترین مشتری در داخل وخارج از کشور تا اکنون داشته است  علاوه بر آن  لباس های افغانی یا اوقانی که توسط خانم های افغان ساخته میشود نظر به زیبایی و کیفیت خوبی که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لباس نمره اول جهان شناخته شده است.

در پهلوی قالین بافی و ساختن لباس ها در ساختن زیورات از خود فعالیت های زیبایی را به نمایش گذاشته اند.

 ولی خوشبختانه امروز زمینه برای خانم های افغانی مساعد گردیده و توسط آن ها دوکان ها و نمایشگاه ها اداره میگردد لباس ها و زیورات را ساخته در داخل و خارج از کشور  به فروش میرسانند و از این طریق به رشد و توسعه اقتصاد خود و جامعه توسعه میبخشند.

امروزه زنان افغان در عرصه های مختلفی فعالیت های مختلفی را انجام میدهند و این جای خوشی و شادی برای تمام افغان ها است..About the author

MassoodaAuobi

She is Student in Baghnazargar High School.She Live in Herat-Afghanistan. She has interest to Writing and reading.

Subscribe 0
160