عید سعید فطر مبارک باد

Posted on at


عید سعید فطر


امروز 17 اسد 1392 ه.ش برابر با 8 آگوست 2013 میلادی بوده که مصادف با عید سعید فطر میباشد. در افغانستان این روز بسیار باشکوه تجلیل میشود و سه روز رخصتی رسمی از طرف دولت اعلام شده است.  در این روز همه مسلمانان جهان بعد از سپری شدن ماه  مبارک رمضان و گرفتن یک ماه روزه  مطابق به رسومات خویش آنرا با شور و اشتیاق جشن میگیرند و از این لحاظ این عید بین مسلمانان دارای ارزش زیادی میباشد


در اینروز همه مسلمانان جهان اعم از سنی و شیعه مراسم عید را تقریباً بطور مشابه برگزار مینمایند.  اکثر افراد روز قبل از عید لباسها و جامه های نو برای خود و فامیل های خویش تهیه مینمایند و در روز اول عید آنرا برتن میکنند و در اول صبح وقتی آفتاب سر میزند راهی عیدگاه و مساجد و مصلی ها میشوند. که همین تجمع و گردهمائی مسلمانان نشانگر اخوت و برادری و اتحاد ایشان میباشدایام عید در مناطق شهری و روستائی افغانستان و همچنین زون های کشور با تفاوت های اندکی تجلیل میشود بطوریکه رسومات محلی هر قسمت از کشور را .به نمایش میگذارد. این عید برای افغانها به اندازه ئی دارای ارزش میباشد که برخی آنرا با مراسمی که ایرانیان بخاطر نوروز میگیرند مقایسه میکنند


سه روز اول عید سعید فطر در افغانستان اختصاص به رفت وآمد مردان داشته و روزهای بعدی آن تا نزدیک عید قربان مربوط به زنان میباشد. در این ایام اطفال و جوانان به دید و بازدید بزرگان و ریش سفیدان فامیل و قوم پرداخته و بلعکس بزرگان و سالخورده گان با توجه به جایگاه اجتماعی شان به اینکار .میپردازند


عید سعید فطر رو از طریق تیم استقلال و تیم بانوان استقلال به تک تک هموطنان عزیز در سرتاسر افغانستان تبریک وتهنیت عرض می کنیم.و جا دارد در این روزهای خجسته عید  از کمک های کمپنی فیلم انکس و ومن انکس تشکر و قدردانی نمایم .About the author

Esteqlal

Esteqlal is the number 2 in the Premier League in Kabul. Esteqlal trains at the Ghazi stadium. The coach, Zaher Hasani, is a trainer for the national team and a committee member of Tolo TV, responsible for selecting the best player. 10 players from Esteqlal are selected by TV Tolo…

Subscribe 0
160