معماری های اسلامی

Posted on at


معماری های اسلامی درجهان توجه بسیاری را به خود جلب نموده و بسیاری از آنها جز اماکن تاریخی میباشد که سالانه تعداد کثیری از توریستان برای دیدار ازاین اماکن با شکوه مسافت های زیادی را طی میکنند.

معماری اسلامی قوقای را در صنعت معماری برپا نموده مثال زنده آن خانه کعبه شریف درعربستان سعودی را نام برد که ساخت این مکان آغازی بود برای معماری اسلامی که توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل ساخته شد ناگفته نباید گذاشت که برای ساخت این اماکن تاریخی زحمات زیادی کشیده شده است.وهمچنان  از اماکن تاریخی شهر خود مان  (هرات باستان ) مسجد جامع هرات. منار ها .ارگ هرات .زیارت خواجه عبدلله انصاری. خواجه قلتان ولی. وصد ها اماکن دیگر را دارا می باشد .

بنا به همین اماکن شهر هرات یکی ازجمله شهرهای باستانی درافغانستان بشمار میرود . به امید این که ما هم مظهر خدمت با شیم هم برای خود و هم برای جامعه اسلامی .

معماری اسلامی مسجد کول شریف kul sharif mosque در شهر کازان کشور روسیهAbout the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160