فرق مد وفشن مردان و خانمان در عصر حال

Posted on at


در زمان های قدیم فرق مردان و خانمان در مد و فشن میشد , اما حالا دیگه که از حد گذشته فرق مردان و خانمان نمی شود , مردان هم مثل خانمان به فشن کم نیستند و غیرت مردانگی ایشان از بین رفته مانند خانمان معلوم میشوند.


در زمان گذشته غرور مردانگی در مردان  وجود  داشت بیشتر به سادگی علاقه داشتند و خوش داشتند که لباس های زیبایی مردانگی را بپوشند و تا تیب مردانگی را بخود بگیرند و فرق از خانمان بشوند , در گذشته مردان غیرت وشهامت داشتند ,  اصلاح کردن ابرو , اصلاح کردن روی , بلند کردن موی , چرب کردن موی , آرایش کردن روی و بلاخره لباس های رنگه که مثل لباس های خانمان بود نمی پوشیدند برای ایشان ننگ بود که اینطور کارها را انجام بدهند و خیلی هم عالی بود حد اقل فرق مردان و خانمان که میشد. اما عصر حال هیچ فرق خانمان و مردان نمی شود عین همدیگر هستند لباس های ایشان , آرایش کردن ایشان , موی بلند کردن ومو کوتاه کردن ایشان همرنگ است .در عصر حال خانمان که خود را آرایش و آراسته میکنند ,برای زیبائی ایشان چون خانم هستند.اما  مردان از آنها بدتر شدند حتا به آرایشگاه ها نوبت نمیرسد از بس که ابروی ایشان اصلاح میکنند , روی ایشان اصلاح میکنند , روغن به پو خته کردن غذا نمانده از بس که به موهای ایشان میمالند و رنگ دادن موهای ایشان , آرایش روی به خانمان هیج نمانده و بلاخره بد تر ازین ها لباس خانمان را میپوشند به هررنگ و هر استایل پس فرق مردان و خانمان در چیست ؟
About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160