مراسم عروسی افغانی

Posted on at


عروسی در افغانستان شکل خاصی دارد . در ابتدا خانواده داماد از خانواده عروس خواستگاری میکنند. و بعد اگر خانواده عروس قبول کنند محفل ها شروع میشود. خانواده داماد گلی برای خانواده عروس می آورند که بنام گل خواستگاری یاد می شود . و همراه آن خمچه نیز آماده میسازند که در داخل آن گل و عکس داماد و شیرینی و هم چنان بعضی چیز های دیگر است و اینها را همراه موسیقی به طرف خانه عروس میبرن بعد از تکمیل مراسم خاستگاری محفل دیگری ترتیب میشود که این محفل بنام فاتحه دست یاد میشود. که دراین محفل افراد بسیار نزدیک عروس و داماد مثل برادرخواهر و پدرمادر شان اشتراک دارن و بزرگان مانند پدر عروس و داماد و برادران شان فاتحه دست را انجام میدهند بعد از فاتحه دست سلام کنان است . و بعد از آن محافل متعدد دیگری برگزار میشود.که یکی از آنها شال انگشتر است و این محفل زنانه است ودر آن زنهای که به خانواده عروس و دامادنزدیکتر اند به این محفل دعوت میشوند و در این محفل رقص و موسیقی می باشد. وهم چنان برای عروس لباس شال و انگشتر و بعضی چیزهای دیگر مثل لوازم آرایش کیف و کفش وغیره در داخل خمچه ها به شکل زیبا بسته بندی شده میبرن و قابل ذکر است که محفل دیگری نیز برگزار می شود که اکثر مردانه است و مردها ی بزرگ قوم خود را در این محفل دعوت میکنند و این محفل بنام شیرینی خوری یادمیشود. و اگر بعد از خواستگاری تا زمان عروسی کدام مناسبت خاصی باشد برای عروس محفل ترتیب میدهند مثال اگر عید قربان یا عید فطردر بین زمان خواستگاری و عروسی باشد برای عروس لباس عیدی کفش شال زیورآلات شیرینی میوه های خشک و یک گوسفند برای قربانی میبرن و بعضی ها این چیز ها را به شکل آرام بدون کدام محفل میبرن و بعضی ها محفلی ترتیب میدهند و این ها را برای عروس میبرن و قابل ذکر است که خانواده عروس نیز برای داماد چیز های مانند لباس و غیره میدهند و بعد عروس و داماد نکاح میشوند وبعد از نکاح عروس و داماد میتوانند که یک دیگر را از نزدیک ببینند وبا یکدیگر صبحت کنند بعد در شب خینه فامیل عروس و داماد اقوام نزدیک خود را دعوت می کنند و محفل شب خینه را فامیل داماد برگزار می کنند و آمادگی های آن را میگیرند برخلاف روز ناشتا که بعد از عروسی است و آن را فامیل عروس ترتیب میدهند و برای آن آمادگی میگیرن و باید گفت که اگر خانواده عروس قبل از محفل ها یک مبلق تعین شده را بگیرن باید جهاز آماده کنند و اگر آن مبلق پول را نگیرن باید خانواده داماد خانه عروس را کامل آماده کنند بعد از این همه برد و آوردها روز عروسی فرامیرسد محفل عروسی که در تالار برگزار میشود .و باید این را هم بگویم که بخش مردانه جدا و زنانه جدا است در محفل عروسی زنان با پوشیدن لباس های زیبا و پر زرق و برق و رقص وپای کوبی از این شادی لذت میبرن و بعد از خودن نهار یا شام عروس را به تالار میآورند و این کار در تمام عروسی ها می باشد عروس که بسیار آرایش شده همراه داماد به تالار وارد میشوند و اکثر آهنگ های زیبا و آرام پخش میکنندتا عروس و داماد را همراهی کنند لباس عروس سفید و از داماد سیاه و سفید و رنگ های دیگراست و یک گل زیبا به دست عروس است خواهران داماد که از قبل برای رقص های زیبا آمادگی گرفتن در محفل رقص ها خود را به نمایش می گذارن . بعد از اتمام محفل عروسی عروس و داماد به یک موتر جداگانه و دیگر اقوام نزدیک آنها به موترهای دیگر نشسته و عقب موتر عروس و داماد تا آرنگ کردن و از یک دیگر سرعت می گیرند و میروند که این کار رابنام عروس گردشی یاد میکنند و بالاخره عروس به خانه داماد میرود و محافل یک روز بعد از عروسی به اتمام می رسد.About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160