کلاه قره قل

Posted on at


قره قل یکی از پوشاک عنعنوی در افغانستان است که تعداد زیاد افغانها از آن استفاده میکنند.


هفتاد سال قبل از امروز قره قل یکی از عمده ترین بخش صادرات افغانستان بود تنها در سال 1321 هجری خورشیدی به ایالات متحده آمریکا به ارزش 2.5 ملیون دالر پوست قره قل صادر شده بود.اما بعدآ به تجاوز قوای اتحاد شوروی پیشین و آغاز جنگ های داخلی، دسترسی تجار افغان به بازار های بزرک نیویارک و لندن جایکه پست قره قل در آنجا بازار گرم داشت و از آن در ساختن کلاه ، شال و بالاپوش های قشنگ استفاده میشد، قطع شد.دو دهه جنگ های داخلی نیز باعث از بین رفتن شبکه حکومتی پرورش قره قل در قسمت های شمال کشور گردید و صادرات این محصول ارزشمند به پائین ترین حد آن یعنی 200 هزار پوست در سال کاهش یافت.بعد از جنگ های پی در پی با توجه به تلاش های احیا دوباره این تجارت باستانی و تقاضای خریداران این محصول، دولت کشورمان  به مالداران امر کرد تا از ذبح گوسفندان باردار خود داری کنند که این اقدام دولت پیرامون جلوگیری از کشتار گوسفندان باردار قره قل، سبب رونق تجارت قره قول شد.


افغانستان در سال 1391 هجری 550 هزار پوست قره قل صادر کرده است و انتظار دارند که این رقم در سال 1392 نیز تکرار شود.هلستگی بایتخت فلند اکنون بازار بزرگ جهان برای قره قل افغانستان شمرده میشود که به تعقیب آن دوبی و دنمارک نیز به این محصول افغانستان علاقه مند هستند .
به امید روزی که این محصول ارزشمند به مراکز تجارتی کشور های بزرگ دیگر جهان نیز صادر گردد.
About the author

saremehazimi

Saremeh was born in Herat,Afghanistan. she is student in Herat university faculty of computer since.

Subscribe 82
160