معادن افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوریست کوهستانی محاط به خشکه که شمال آن را کشور های آسیا میانه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان از طرف جنوب محدود به کشور اسلامی پاکستان و از طرف غرب با جمهوری اسلامی ایران و از طرف شرق و شمال شرق به کشور چین محدود شده است. شغل اکثریت مردم افغانستان زراعت و مالداری بوده است. افغانستان سرشار از انواع مختلف معادن در موقعیت های مختلف که سالهای متمادی و درازی از بالای آن گذشته و استخراج نگردیده است میباشد.عوامل مختلفی در این راستا ذیدخل است که میتواند تاثیرات سیاسی های منطقه ای و عوامل اقتصادی فرهنگی وغیره که مانع کشف استخراج معادن کشور گردیده است نام برد. افغانستان را به نام کشور طلایی دست ناخورده میشناسند که در هر گوشه و کنار آن صدایی موجودیت معادن شنیده میشود و سر زبان های مردم در گوشه و کنار کشور چه در بازار چه در مکتب و یا در نظام و دولت بگوش میرسد و همه انتظار استخراج معادن و رشد اقتصاد و تولیدات کشور را دارند این دهه اخیر با تحولات وسیع در سیاست و نظام کشور، ایشان را وادار نموده است تا به کمک جامعه جهانی و دنیای تکنالوژی و پیشرفت در استخراج و راه اندازی کار معادن و از طریق وزارت معادن و ضایع برنامه استخراج سر دست گرفته شده است که ما شاهد قرار داد وسیعی بین دو کشور افغانستان و چین به همین ترتیب با تاجیکستان و با روسیه فعلی با کشور جمهوری اسلامی ایران و هندوستان هستیم. که به کمک این کشور ها یک تعداد معادن افعانستان شامل مس عینک لوگر، سنگ مرمر هرات، زغال سنگ سبزک، گاز شبرغان استخراج به داخل و خارج کشور به فروش میرسدمشکل کلی کشور ما عدم دسترسی به آبهای گرم و ضعف اقتصاد کشور بوده که تا الحال زیر خاکی های کشور به حال خود باقی مانده است. اما جنگ های خانمان سوز و طولانی مدت مانع پیشرفت همه این پروژه های مهم و با ارزش و حیاتی کشور گردیده است. ما نسل جوان کشور خواهان صلح، صمیمیت و برادری هستیم و آرزو داریم که کشور ما از جنگ رهایی یابد و خانواده های مهاجر ما به وطن برگردند و همه دست به دست هم داده و وطن خویش را آباد بسازیم بنابر آن ریاست دولت و تصمیم گیرند ها و شورای ملی کشور و همه کسانی که در راه اندازی پلان ها و پروژه های عام المنفه سهم بارزی دارند تقاضا مینماییم که اولتر از همه در آوردن صلح و امنیت کوشش جدی کنند تا نسل جدید کشور نیروی فکری و جسمی بخشند و آینده شان متضمن و تامین گردد تا از خیرات و گدایی کشور عزیز ما رهایی یابد و ملت عزیز و داغ دیده ما سر بلند زندگی کنندبه این نتیجه میرسیم که دسترسی به هدف که همانا راه اندازی معادن کشور بوده، بدون کمک های جامعه جهانی و همکاری کشور های منطقه ناممکن خواهد بود و از سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بانک جهانی آرزومندیم که ما را در این راستا کمک کنند و تنها نگذارند، گذشت ها و جان فدایی هایی ملت فقیر و مظلوم ما را از نظر دور نداشته باشند. جان فدایی ملت ما در مقابل کشور های زورگو به نفع مردم منطقه و جهان بوده بخصوص ایالات متحده امریکا در خاتمه مجددا پیشنهاد مینماییم که در راستای صلح، امنیت و راه اندازی استخراج معادن کشور و کار برای همه ما را یاری نمایند
About the author

160