نقش پولیس زن در افغانستان

Posted on at


 تنها یک در صد پولیس ملی افغانستان را زنان تشکیل میدهد . با وجود نیازمندی های حیاتی جامعه  برای رسیدگی به جرایم واجرای عدالت نیاز به نیروهای پولیس زن است که متاسفا نه در افغانستان تعداد انها اندک است نیروهای پولیس افغان نه تنها باعث حل مشکلات اقتصادی خانواده های شان می شوند بل تاثیر بسزایی در انجام وظایف پولیس در هنگام راه اندازی عملیه های تصفیوی،  بازرسی خانه ها و دستگیری مجرمین زن  دارند در جامعه کنونی افغانستان که خوشونت های خانوادکی رو به افزایش است پولیس زن یک امر ضروری بخاطر تامین عدالت و همکاری با زنان افغان پنداشته می شوند . اما صرف یک در صد پولیس ملی کشور را زنان تشکیل می دهد . عوامل مختلف باعث شده تا زنان افغان حضور کمرنگ در صفوف پولیس ملی داشته باشد. یک از عوامل را میتوان مرد سالار بودن جامعه ی افغانی دانست اما نمی  توان مرد سالاری را دلیل عمده دانست .


 نداشتن مکان مناسب برای دفتر وظیفه  و همچنان آزار و اذیت جنسی که سد بزرگ در سر را آنها شده است. حتا وزارت داخله نیز این موضوغ را تایید کرده است برخی از گرازش ها حاکی از انست که آنها از سوی همکاران مرد خود به مشکلات مواجه هستند.با وجود که زنان پولیس به جنگ اعزام نمی شوند و بیشترینه مشغول فعالیت های اداری و بازرسی هستند تنها در حدود ۲۲۰۰زن صفوف پولیس ملی حضور دارند که بیشترین انها در سمت شمال کشور مشغول وظیفه هستند با آنکه در سمت جنوب کشور ولایت های نا امن قرار دارد ونیاز بیشتر به پولیس زن دیده می شود اما تعداد شان اندک است طبق گرازش های ارایه شده بیشترین مشکلات در سمت جنوب کشور وجود دارد .


با آنهم وزارت امور داخله در نظر دارد تا پایان ماموریت نظامی ناتو در سال ۲۰۱۴ تعداد پولیس زن به ۵۰۰۰ تن برساند  ‌‌‍‍About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160