سطح درجه تحصیل استادان وروابط استاد و شاگرد در مکاتب افغانستان

Posted on at


بنام خدا(ج)

وظیفه هر استاد است که همیشه در تربیت , تدریس و تعلم شاگردان سهم داشته باشد , تنها وظیفه استاد این نیست که تدریس کند درکنار تدریس کردن اخلاق خوبی همرای شاگردان داشته باشد وهمچنان باید روابط اجتماعی با شاگردان هم  داشته باشد که تا شاگرد به راحتی بتواند مشکلاتی درس هایش یا حتا مسائل خانواده گی اش همرای استاد در میان بگذارد چون یک استاد میتواند یک راز دار و مشاور خوبی برای شاگردش باشد.

استاد باید اول مباحث علمی را برای خودش حل کرده باشد سپس قصد تدریس داشته باشد، صداقت در تدریس خیلی مهم است و اگراستاد برای شهرت اش و شاگرد جمع کردن باشد ارزشی ندارد و در واقع علم و تقوا دو خصوصیت عمده ی یک استاد شایسته است. استاد باید آن‌قدر به تدریس دادن آّشنا و در تحقیق و جستجو کامل باشد که تمام سؤالات شاگردانش را در زمینه درسی پاسخ بگوید.

یک استاد طوری تدریس کند که به شاگرد قابل فهم باشد که تا شاگرد بتواند به آسانی مفهوم درس را درک کند و به یک نتیجه برسد.

بدبختانه بعضی از استادان درجه تحصیل شان خوب است یعنی لیسانس هستند, فقط وقت شان را میگذارند و نه هم به خوبی وظیفه ی شان را اجرا میکنند و همیشه به فکر معاش ایشان می باشند که چی زمانی وقت معاش ایشان میرسد , به فکر تدریس و تربیه شاگردان نمیشوند , روابط اجتماعی خوبی همرای شاگردان ندارند.

 

بعضی استادان که سواد کامل ندارند , به تعلیم و تربیه شاگردان سهم نداشته اند وحتا نمیفهمند که چگونه شاگردان را تدریس و تربیه کنند , بدبختانه بعضی از استادان امروزی به نوشتن  اشتباهات املائی دارند و به تدریس کردن مشکل دارند و نمیتوانند مفهوم درس را به شاگردان بفهمانند و نمیتوانند یک روابط اجتماعی باشاگردان شان داشته باشند و به هیچ مسئله شاگردان را کمک کرده نمیتوانند.

بعضی از استادان که سواد کامل و تحصیل کامل ندارند یعنی تحصیل ایشان به پایان رسانیده نشده است از صنف دوازده فارغ می شوند آنها را  در مکاتب معلم میکنند حالا کسی از صنف دوازده  فارغ شود حکم بی سوادی را میدهد چون از زیر دست همان استادان بی سواد کلا بی سواد فارغ میشوند پس در این جا خطا از وزارت معارف است باید چنین اقدام کند که تا همچون استادان توسط واسطه  نگیرند کم رشوت بخورند به فکر فرزندان جامعه باشند که بی سواد تربیه نشوند دست از رشوب خوری بردارند که تعلیم و تربیه در جامعه امروزی پیشرفت کنند.

 

یک استاد خوب میتواند چنین خصوصیاتی داشته باشد:

همه استادان باید تلاش وکوشش کنند که به عزت نفس شاگردان لطمه‌ای وارد نکنند.

وقتی شاگردان وارد صنف می‌شوند با آنها احوال پرسی کنند.

به نظرهایشان با دقت گوش دهید.

جای استادان در صنف می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در کارایی شاگردان داشته باشد. در زمان‌های مختلف همیشه در جایی باشند که بتوانند بر تمام قسمت‌های صنف نظارت کنند.

نحوه شروع و پایان تدریس خوبی داشته باشند. وقتی وارد صنف می‌شوند با لبخند به شاگردان سلام کنند و زمانی که از صنف بیرون می‌روند، به هر کدام جمله مثبتی بگویند، حتی یک لبخند و خداحافظ هم بی‌تاثیر نیست.

فضای صنف را جذاب کنند که تا شاگردان بتوانند علاقه زیادی در صنف پیدا کنن.

یک استاد میتواند خوش اخلاق باشد همرای شاگردان .

یک استاد میتواند در وقت تدریس کردن  اعتماد به نفس باشد.


یک استاد باید لیسانس باشد ویک استاد باید مطالعه زیادی داشته باشد.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160