افغانستان

Posted on at


بنام خداوند مهربان


افغانستان
افغانستان یک کشور تاریخی و باستانی است و دارای رسم رواج های گوناگونی میباشد مردم افغانستان مسلمان دین پرست و صلح جوی هستند


مردم افغانستان در زمان های قدیم شاهد چند دهه جنگ خشونت های بسیار زیاد بودند و مردم را شکنجه میدادن مردم را به زور به جنگ وادار مینمودند خانه های مردم را چور چپاول مکردند خانم های شان و دختران شان را به زور میبردند و بلاخره ظلم و ستم زیاد شده بود مردم از زندگی کردن بیزار شده بودند تا اینکه فریاد ناله های مردم بیچاره ما را خداوند (ج) شنید واهسته اهسته مردم صلح دوست شجاع  و با غیرت دست به دست هم دادن و همچنان مقابله کردند تا اینکه ازادی و استقلال خود را به دست اوردندو کشور زیبای خود را از تاریکی نجات دادند و به روشنی اوردند


و مردم را از ظلم و ستم نجات دادن تااینکه توانستن مردم افغان وشجاع دست به دست هم دادند وطن خود را اباد و زیبا ساختن و همین بود که وطن عزیز ما افغانستان پیشرفت کند


پس چی خوب هست به جای اینکه صدای بمب ,انفجار و تفنگ صدای خنده اطفال و کودکان باشد


دست های خود را به طرف اسمان بالا میکنم و میگویم :خدایا : کشور ما را ارام بسازد و از انفجار و بمب دور بسازد


خدایا :  دشمن را توفیق نده که از این بیشتر باعث خرابی وطن ما شود


خدایا : کشور ما را  کشوری بساز که به سطح جهان قرار گیرد


خدایا : کشور ما را کشوری  بساز که ما جوانان و نوجوانان به راحتی و ارامی درس بخوانیم تا مصدر خدمت به وطن خود شویم


خدایا : ارامی سر بلندی و سرافرازی به کشور ما بده


( امین یارب العلمین )   


نویسنده :موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160