پروژه مشارکت زنان در انتخابات

Posted on at


پروژه ای که از سوی بنیاد آسیایی و حکومت بریتانیا تمویل میشود، برای مشارکت و دسترسی بهتر زنان در انتخابات ایجاد شده است. 

 

مارک ایزید رئیس بنیاد آسیایی گفت : زنان از این طریق در مورد آنتخابات آموزش داده میشوند.همچنین در نظر است تا زنانی را که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵

نامزد خواهند شد شامل این برنامه شوند. تعداد این زنان در حدود ۴۰۰ نفر است. 

اهداف این برنامه در اولویت ارتقاع ظرفیت زنان کاندید برای پارلمان و شوراهای ولایتی و همچنین زنانی که در دادگاهها مشغول بکارند میباشد. و از دیگر اهداف این پروگرام کمبودها و خواسته های زنان است. 

آقانی نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از زنان افغان خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده و به آن مشروعیت ببخشند. او همچنین خاطر نشان ساخت که تهدیدات امنیتی یکی از مشکلات اساسی پیش روی انتخابات است. وی امیدوار است که نهادهای امنیتی این مشکل را برطرف سازند. 

 

زنان در مناطق روستایی و دوردست 

برخی از مقامات وزارت امور زنان میگویند که بخشی از زنان که در مناطق دوردست و روستایی زندگی میکنند ممکن است بخاطر مشکلاتی که پیش روی آنهاست در انتخابات شرکت نکنند.  نداشتن دانش سیاسی و محدودیت آموزش در قریه جات و مناطق دوردست ، محدودیت های خانواده گی و فرهنگی و مردانه پنداشتن  انتخابات از مشکلاتی است که زنان با آن روبرو هستند. 

مقامات وزارت زنان میگوید برای تقویت حضور زنان در انتخابات باید پروگرامهایی راه اندازی شود که در آن از حضور زنان و استخدام آنها حمایت شود.همچنین کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه ثبت نام باعث شده تا اکثر آنها کارت رای دهی دریافت نکنند. About the author

160