من هنر و صنایع دستی کشور خود را دوست دارم

Posted on at


افغانستان در جنوب آسیا در شمال غرب پاکستان و شرق ایران واقع شده است.  افغانستان  نظر به موقعیت خاص جغرافیایی اش,  مرکز تمدن‌های عظیم بشری بوده‌ است. صنایع دستی هنریست که هویت هر کشور را معرفی میکند افغانستان در حال حاضرآماده برای معرفی تاریخ غنی صنایع دستی خود به بازارهای جهان میباشد صنعتگران مشغول کار در افغانستان برای حفظ تکنیک های هنری و ترویج و توانمند سازی آن کارمیکنند


کشور ما هم چنان  دارای صنایع بسیار زیبای دستی میباشد که هر گوشه کشوری ما افغانستان دارای صنایع به خصوص خود میباشد


زندگی کوتاه است برای یاد گرفتن صنایع دستی چون یاد گرفتن آن بسیار مشکل است هر کشور از خود صنایع دستی به خصوص خود را دارد که همه بسیار زیبا است کابل شهر پرتکاپو با ساخت و ساز است که مرکز  صنعت در این اواخر شده است بدین منظور که دراین اواخر مرکزی به اسم کلالی ساز اعمار شده که به منظور حفظ صنایع کلالی سازی که یکی از شاخه های صنایع دستی افغانستان میباشد دراین مرکز اشیای مختلف مانند ساخت وسازکاسه های گلی گلدان ها و تزیین نمودن اشیای مختلف میباشد. صنعت کلالی سازی به حد اکثر خود پیشرفت کرده است  که حتآ امروزه  در گلدان های استالیفی برای صادرات به بازارهای گسترده تر بین المللی رفته کشوری ما دارای هزاران صنعت میباشدیکی دیگر از صنایع  قالین بافی است که دارای کیفیت بسیار عالی در سطح جهان میباشد که خریداران بسیاری دارد. آریایها قوم مالدار بودند که 9000 سال قبل از امروز به اهلی ساختن حیوانان شروع کردن چون بخاطر مالدار بودن آنها توانستند که از پشم حیوانات در اول به شکل نمد ساختن که آهسته آهسته صنعت قالین بافی رنگ ورونق  گرفته  صنعت قالین بافی تا امروز در میان مردم ترکمن زیاده مروج است وقالین سازان مشهور افغانستان ترکمن است وتا اکنون در افغانستان بیش از 200 شرکت تولیدی قالین افغانی فعالیت دارد که سالانه 500 هزارمترافغانستان قالین تولید دارد صنعت قالین افغانی توسط مهاجرین افغان به کشور های همجوار مانند پاکستان ایران نیز سرایت کرده است. انواع قالین های که در افغانستان تولید میشود. قرقین آقچه چوب باش هراتی, بلوچی, قزل اعیاق، دو تار گل، ادرسکن، ساورقی، قلعه زالی، اندخوی ئی، واس برکلی، قالین گل پلیت دار، دولت آبادی، تخته رنگ، اندخوی، قالین خواجه روشنایی، قالین باغچه‌کندزی، انواع قالین دیواری وغیره می‌ باشد که در ولایات مختلف بافته میشودقسمت اول


"نویسنده محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160