زعفران در افغانستان:

Posted on at


زعفران از گرانترین ادویه در خانواده ادویه جات است که از اهمیت خاصی برخوردار است.زعفران یک کشت حلال است که جانشین کشت موادمخدر درافغانستان شده رشد و پیشرفت چشم گیری داشته است.طوریکه طبق سال های 2012 و 2013 زغفران افغانستان مقام اول را درجهان ازآن خود کرد.ریشه ی زعفران درافغانستان از ولایت هرات بر دیگر نقاط کشور تکثیر گردیده است . معمولآ آب ، هوا وخاک ولایت هرات برای کشت و نموی زعفران مساعد بوده و زمینه کشت را برای دهقانان این ولایت را فراهم می سازد.خاصیت های زعفران:


زغفران برای رشد ونموی انساج بدن بسیار مفیداست.خون لخته شده بدن انسان را تصفیه مینماید.باعث مقاومت بیشتردندان های انسان شده و سیاهی وزردی دندان را از بین میبرد وسفیدی دندان را به انسان میبخشد.تقویت کننده معده است. همچنان برای رشد و نموی استخوان های بدن اثر چشم گیری داشته است.نکته:


زعفران خاصیت گرمانه داشته احتیاط شود که در فصل گرما از مصرف بیش ازحد زعفران جلو گیری شود زیرا باعث چرکی شدن جهاز هاضمه گردیده و گلون دردی را به شخص میدهد


گفتنی است که زمان برداشت زعفران بیشتر بجای مردان از زنان استفاده میشود زیرا که زنان با داشتن دستانی ظریف باعث میشوند تا به  نبات زعفران آسیب نرسد.و عمومآ وقت گل چیدن زعفران قبل از طلوع آفتاب است.مردم جهان از زعفران افغانستان مخصوصآ زعفران هرات استقبال گرم داشته و هم برای استفاده از زعفران برای خود وهم برای تحفه از زعفران افغانستان استفاده می نمایند.


و همچنین مشاهده میشود که مردم کشور عزیز ما افغانستان هم از زعفران استفاده چشم گیری داشتند.


ازسال 2009 به آنسو اکثریت دهقانان کشور دریافتند که کشت مواد مخدر یک کشت زیان آور هم برای خود و هم برای افغانستان و ملت افغانستان است.از این جهت بخاطر رشد و پیشرفت وترقی کشور به کشت زعفران روی آوردند .ناگفته نماند که کشت زعفران به بسیار آسانی صورت گریفته و یک کشت پر درآمد محسوب میشود160