دسترسی 80 % خانم ها به مخابرات و تکنالوژی

Posted on at


 


امروز خانم در افغانستان میتوانند که از مخابرات و تکنالوژی بر خور دار باشند. حصایه که از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان در سر تا سر افغانستان که صورت گرفته است. نشان میدهد که 80% در صد خانم ها دسترسی به مخابرات دارد و این خود نشان دهنده اینست که خانم ها در تمام امورات نقش مهم دارند .


 


این نظر سنجی نشان میدهد که افغانستان راه های جدید را میپیماید و این یک خبر خوش برای تمام مردمان این سر زمین است. 


 


خانم ها بیست 20% صد توانسته اند در افغانستان دسترسی به انترنیت پیدا کنند . میشود خود را یکی از جمله این خانم ها شمرد امروز من میتوانم برایتان  فیلم انکس را مثل بزنم که این شبکه توسط یک خانم افغان در افغانستان به راه انداخته شده است .


 


این خانم رویا محبوب است عضوی از 100 چهره برتر خانم های تجارت پیشه در جهان این خانم 10 صنف درسی  را برای 10 مکاتب دخترانه در ولایت هرات  دربخش ایتی اماده کرده  است ، انقریب در مرکز افغانستان یعنی در ولایت کابل شروع بکار کند و برای کاتب دخترانه صنف های درسی را دربخش ایتی و دنیای مجازی به بهره برداری بسپارد . و امروز میتوانند خانم های زیادی در افغانستان از این  طریق درامد دشته باشند .


 


تمام خانم های افغان از این خانم تجارت پیشه افغانی حمایت میکند و به وجود شان افتخار میکنند به امید موفقیت هرچه بیشتر شان  


نویسنده روینا کبیری  About the author

160