برنامه فلم اګزامر

Posted on at


شاگردان عزیز:


صنف های فیلم نامه نویسی برای شاگردان 10 مکتب  دخترانه در سطح هرات از طرف شرکت افغان سیتادل برگزار شد. علاقه مندان و اشتراک کننده گان زیادی از تمام مکاتب داشت.


بعد از ختم صنف های فیلم نامه نویسی شاگردان فیلم نامه های شان را در Examer آپلود کرده و بعدآ لینک های فیلم نامه های خود در اکانت های فیلم انکس خویش میگذارند.شاگردان از اینکه میتوانند فیلم نامه های خویش را در Examer و فیلم انکس آپلود کنند خوشحال بوده. و ابراز امتنان از شرکت افغان سیتادیل نموده که شرایط را برای شان مساعد ساخته است.در زیر فیلم نامه های شاگردان مکتب حوض کرباس میباشد.


فرشته کاکر – عبدالرحیم      


ساجده امیری – عبدالله  


سمیه خسروی – بشیر احمد


فاطمه متین – عبدالحکیم  


حسینا غلامی – غلام سخی


نازیلا غلامی – غلام یحیی


فرحناز نورزایی – عبدالکریم


آمنه غریق – سلطان احمد


فاطمه جامی – عبدالطیف


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160