هنر نقاشی دختران جوان افغان

Posted on at


هنر نقاشی یک هنر بسیار مقبول و زیبا است با این هنر می توانیم آنچه را در دل و در ذهن  داریم در صورت آن را ترسیم کنیم. انسان با هنر نقاشی خود می تواند تصاویر کشور شهرخود را رسامی نماید چون نقاشی یک هنر بسیار عالی است و شاگردان به این هنر بسیار دارند به همین منظور شرکت افغان سیتادل و فلم انکس یک مژده به آن شاگردانی  که علاقه به نقاشی دارند٫ دارد. حالا شاگردان مکاتب دخترانه هرات می توانند آنچه را در ذهن دارند به صورت تصویر آن را بیان نمایند.هر انسان در زندگی خود یک قهرمان دارد که دوست دارد اخلاق و صفات منهصر به خودش را داشته باشد. شرکت افغان سیتادل به همکاری فلم انکس به ادامه همکاری های شان در افغانستان باز هم در مکتب نسوان امیرعلی شیرنوایی برای آن شاگردانی که علاقه به نقاشی دارند یک تعداد هیرو ها را تهیه نمود تا آنها از این طریق توانای هنر خود را آزمون نمایند.شاگردان بسیار خوشحال اند و تشکری خاص دارند از خانم رویا محبوب که با زحمات خود در کشور شان این چنین فرصت ها و تکنالوژی ها را آماده می سازند تا آنها بتوانند به آسانی آنچه را در ذهن دارند در ورق ترسیم نمایند. و همچنان اظهار سپاس از آقای فرانسیسکو می نمایند که در کشور شان یعنی در افغانستان که در سال های اخیر شاهد حوادث دلخراش بوده اما باز هم آنها بدون کدام مشکل این چنین زمینه را برایشان مهیا نموده اند.
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160