نماز ( بخش دوم

Posted on at


بخش اول این مقاله را میتوانید اینجا دریابید


نماز یگانه وسیله مستقیم و بدون رابطه بین خداوند متعال جل جلاله و بندگانش است، وقتی که انسان در نماز ایستاده میشود مستقیما با پروردگار جهانیان جل جلاله در ارتباط است، علماء میفرمایند: اگر شخصی نماز خواند و قسم یاد کرد که با خداوند جل جلاله صحبت کرده است، در قسم خود راست است و حانث نمیشود چرا که نماز ارتباط مستقیم با خداوند متعال است.پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید: (مفهوم حدیث) اگر در پیش روی خانه شما جویی از آب روان باشد و شما روزانه در آن پیج بار غسل کنید آیا در بدن شما از چرک چیزی میماند.این حدیث بسیار یک مژده خوب به مسلمانان است یعنی که کسی نماز های پنجگانه را بخواند خداوند متعال گناهان صغیره اش را مغفرت میکند و گناهان کبیره هم که با توبه مغفرت میشود و انسان با ادای نماز های پنچگانه و توبه از گناهان کبیر مستحق جنت میشود که این بزرگترین خوشبختی برای انسان است.


پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم همیشه امت خود را به نماز های پنچگانه امر و کرده و به مواظبت بر آن تاکید کرده است، نماز جماعت فواید زیادی دارد که مختصرا چند فواید آن را بیان میکنم:1- نماز جماعت سبب وحدت میان مسلمانان میشود، زیرا در نماز شخص غنی و فقیر، شخص با قدرت و کم قدرت در یک صف ایستاده میشوند و این خود سبب اتحاد مسلمین میشود.


2- نماز جماعت سبب با خبرشدن از احوال یکدیگر میشود، وقتی که مسلمان با هم در یک نماز در مسجد جمع میشوند از احوال یکدیگر با خبر میشوند و یک دیگر خود را میبینند.3-  نماز جماعت نسبت به نماز تنها گذار 27 درجه ثواب بیشتر دارد.


4-  نماز جماعت سبب از بین رفتن تکبر انسان میشود زیرا که در یک صف نماز تما اشخاص چه وزیر چه رییس و چه جوالی که بار را میبرد ایستاده میشود.


5-  نماز جماعت بیان کننده این است که برتریت به نزد خداوند فقط تقوا است نه پول دارایی و منسب عالی.6-  نماز جماعت بیان گر این است که اسلام در هر کار خود دارای نظام خاص است و اسلام دین با نظام است.


7- نماز جماعت برای انسان نظام زندگی را یاد میدهد، وقتی انسان پنچ وقت منظم به نماز جماعت حاضر میشود این خود به انسان یک نظام خاص را در زندگی اش یاد میدهد.خلاصه اینکه نماز فواید بسیاز زیادی دارد و خداوند متعال و پیامبرش صلی الله علیه و سلم در آیات و احادیث بسیاز زیادی انسان را به این عبادت بی نظیر امر کرده است، پس بر ما مسلمانان لازم است که در همیشه در زندگی خود پابند به نماز بوده و بر آن همیشه مواظبت کنیم تا باشد سبب رضای خداوند متعال و خوشنودی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شود.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160