استقلال با تلاش های فراوان به سیمی فاینل راه پیدا کرد...

Posted on at


تیم بانوان استقلال با کوشش ها و زحمات زیاد توانستند خود را در گروپ4 بهترین


برساند و در این گروپ مقابل سنگر رقابتی داشته باشد.


این بانوان زحمت کش با گذشتاندن مسابقات به طور عالی با بروی کشاندن استعداد های


شان توانستند از جمله تیم هایی باشد که به مرحله سیمی فاینل راه پیدا کند.


در گروپ 4 تیم استقلال در مقابل تیم بانوان سنگر و تیم بانوان عدالت در مقابل تیم


بانوان افغان کلب مسابقه دادن که درین میدان رقابتی بانوان استقلال بسیار خوب ایستاده


گی کردن و همچنان تیم افغان کلبتیم ما در مقابل سنگر که یکی از رقابت کننده گان بسیار قوی هستند توانست دروازه


گولش را بسته نگه دارد و سنگر را به شکست سختی مواجه کند.


اولین گول و بهترین گول این مسابقه توسط {عادله نظری} زده شد با این گول روحیه


تمام بازیکنان سنگر ضربه دید و برای ما جای افتخار شد.


در لحظات آخر مسابقه که همه منتظر علامه داور میدان برای ختم مسابقه داده میشد


 بودند تا خوشحالی برد را تجلیل کنند که اما با خطای یکی از بازیکنان برای ما


ضربه پنالتی گرفته شد که در دقایق  اخر دروازه استقلال توسط پنالتی زن تیم سنگر سجیه


سحر باز شد استقلال 1 و سنگر 1.


اما با شایسته گی که مونا امینی یعنی کوچکترین بازیکن استقلال انجام داد توانست یک گول


دیگر را دقایق وقت اضافی به ثمر برساند که گول مونا گول سرنوشت سازی بود که


استقلال توانست به مرحله فاینل راه پیدا کندتیم بانوان استقلال با داشتن امکانات وسیعی که در دسترس دارد توسط حمایت کننده بسیار خوب


که زمینه برای فوتبال بانوان را مساعد ساخته توانسته است که بهترین بازیکنان تیم سنگر را به


خود جذب کند و به استقلال ملحق بسارد.


راه یابی این تیم به مرحله فاینل همه با تلاش ها فراوان و درست کردن ترکیب خود استاد این کلب


{امین امینی} بود.برای استقلالی ها راه یابی در فاینل جای افتخار است.


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160