رسانه های اجتماعی و ارتباطات بدون مرز جهان

Posted on at


بر اثر زحمات انسان ها تکنالوژی روز به روز پیشرفت میکند٫ و همه انسان ها در جستجوی یافتن علم جدیدی هستند.  شاگردان هم از جمله کسانی هستند که باید در جستجوعلم جدید باشند. صنوف کامپیوتر مکاتب افغانستان که توسط شرکت افغان سیتادل اعمار گردیده٫ که باعث میشود شاگردان با اصطلاحات و مفاهیم اصلی و اساسی کامپیوتر آشنایی پیدا کنند.و همچنان شرکت افغان سیتادل صنوف انترنیت٫ بلاگ نویسی٫ سناریو نویسی و نقاشی را بخاطر ظرفیت سازی بیشتر شاگردان روی دست گرفته است. که این صنوف باعث چندین مزایا برای شاگردان مکاتب گردیده است از جمله آشنایی با  تکنالوژی روز جهان میباشد. صنف انترنت شاگردان را ازعلم جدید آگاه میسازد ازطریق انترنت میتوانند دسترسی به گذارشات، خبرها ،موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وغیره باشند.و همچنان از این طریق می توانند٫ چگونگی ارتباط برقرار کردن با دیگر جهانیان را بیاموزند. ازطریق صنوف بلاگ نویسی می توانند که تجربه نوشتن بلاگ و گذاشتن آنها در داخل اکانت های فلم انکس شان و همچنان کسب درآمد را پیدا نمایند .و از صنوف سناریو نویسی شاگردان می توانند که به تجربه نوشتن سناریو یا فلم نامه دست یابند٫ که از این طریق می توانند در آینده  به گسترش فلم های کشور خود کمک نمایند.تشکر About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160