برتري دين اسلام با مقايسه به ديگر اديان

Posted on atبرتري دين اسلام با مقايسه به ديگر اديان


زمانيكه (حضرت عیسي ع ) به رب ملكوت مي پيوندد همه جهان را جهل و ناداني، شرك و بت پرستي و گمراهي فرا مي گيرد و يكتا پرستي به ندرت ديده ميشود و يهوديان بعضي از خرافات و رسم هاي نا پسند را به شيوه تقليدي وتردیدي از خود بوجود میاورند تا انيكه پرده هاي تاريكي بر ابر هاي سفيد يكتا پرستي سايه افگنده و دين واقعي از ذهن ها بكلي محو گشت.


تا جايكه هر كسي براي خود دين و آيينی را بر گزيده و براي عبادت خود به اشياي دست ساخته خود پناه میبرد.


 در همه جا و مكان ها براي خود معابد ي را اعمار نمودن  و در داخل آنها بت های مختلف را برای عبادت گماشتند و این در حالی بود که تمام جهان تاریکی فرو رفته بود.           


                              


اما لطف خداوند منان همیشه و در هر حالی بالای انسانها بوده و است، تا اینکه بخواست الله متعال روز مولود سرور کائنات(حضرت محمد ص) فراه رسید که به گذاشتن قدوم شان جهان منور گردید.


واسلام امروزی بودجود آمد.    اما به چه قیمتی؟؟؟   پیامبر اکرم آخرین مامور و فرستنده خدا برای اختتام ماموریت یکتا پرستی تعین گردید.
از آنجا به بعد همواره با مشکلات فراوان که در سر راه شان قرار داشت را صبر و حوصله و نمودن و بخاطر یکتا پرستی مبارزات شدیدی نمودند و در آن راه استقامت و پایداری نمودن و ایزد مننان برای پیروزی حق بر باطل چهارمین کتاب آسمانی ناجی(قرآن عظیم اشان) را فرستاد.پیامبر اکرم با اصحاب کرام رهنمود های آیات ملکوتی آن کتاب مقدس را مسیر راه خویش ساختند و توانستند ظلم، شرک و بت پرستی را از بین برده و بجای آن دین پاک اسلام را تعین گردید.


راه پاک آنها بود و راه ما نیز گردید. با پیروی از کلام پاک الله(قرآن) که همانا بزرگترین تحفه تا به روز قیامت برای بشریت خواهد بود سعادت دنیا و آخرت را نصیب خواهد شد. و من الله توفیق.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160