انتخابات ریاست جمهوری و ناگفته های پنهان

Posted on at


اگر در بخش انتخابات مردم را به 4 لایه طبقه بندی کنیم در لایه ی اول خبر زیادی نیست و نسبتا در سکوت به سر  می برد . منظور از لایه ی اول عموم مردم است که نسبتا در سکوت به سر می برد اینها کسانی هستند که قابل معامله هستند مورد تمرکز هستند لایه های دوم ، سوم و چهارم هستند  ..جالب اینجاست که عموم مردم فکر می کنند که هر که رئیس جمهور شود به حال آنها هیچ فرقی نمی کند و کشور وضعش بهتر نخواهد شد چون تیم ریاست جمهوری اول به جیب های خود بعد به جیب های وزرا خدمت می کند و وزرا هم خود تیمی دارند که آن تیم ها به جیب خودشان خدمت می کند و این داستان تا سطوح پایین ادامه دارد . به همین خاطر عموم مردم بر این باورند که تاثیری در زندگی آنها نخواهد گذاشت . البته ناگفته نماند  که مردم بی ربط نمی گویند واقعیت همین است .لایه ی دوم :


کسانی هستند که از یک سطح آگاهی نسبتا بالاتری از عموم مردم برخوردار هستند و این لایه به انتخابات به چشم یک فرصت نگاه می کنند و به دنبال امتیاز گرفتن از کاندید های ریاست جمهوری هستند . اینها کسانی هستند که ملت را معامله می کنند و به فروش می رسانند ( منظور از فروختن ملت نگاه کاملا منفی نیست بلکه زوایای مثبتی هم دارد ). البته زمانی که رای ملت را معامله می کنند به شرط اینکه بتوانند مزایای خوبی برای ملت خود بگیرند بد نیست بلکه خوب هم هست . کسانی که آموزشگاه ، انستیتوت ، کلپهای ورزشی ، سران اقوام  و ... از این جمله هستند .


حال این گونه افراد تا چه حدی موفق می شوند بسته به خواسته آنها و تلاشش شان دارد .لایه ی سوم :


 کسانی هستند که دور کاندید مورد نظر را گرفته اند و  با آنها مستقیم در تماس هستند که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد :


دسته ی اول کسانی هستند که آنها را حمایت مالی می کنند با هدف اینکه اگر این کاندید پیروز میدان شد منافع آینده ی آنها را تامین می کند و یک جایگاهی در ساختار قدرت آینده خواهند داشت . گاهی این دسته افراد به صورت موازی چند کاندید را مورد حمایت مالی قرار می دهند .


دسته ی دوم در این لایه کسانی هستند که در حد مسئولین کمیته ها هستند آنها هم یک تعداد پول هزینه می کنند و یک تعداد دندان تیز کرده اند که به بهانه های گوناگون از کاندید پول بگیرند و یک مقدار را مصرف کنند و مقداری را هم به جیب خود بگذارند .


گاهی این دسته به قدری خود را به کاندید چسبانده اند که اجازه نمی دهند کسی به کاندید نزدیک شود و اگر هم نزدیک شود اجازه نمی دهد که در منافع مالی سهمی داشته باشند . حدودا به صورت مافیا عمل می کنند و لایه ی چهارم :


این لایه کسانی هستند که جز نزدیک ترین افراد به کاندید هستند که در تصمیم های کاندید ها به صورت مستقیم تاثیر گذار هستند که می توان معاونان او و کسانی را نام برد که به صورت مستقیم و کاملا جدی از آنها حمایت می کنند . این افراد تمرکزشان بر روی جیب کاندید نیست بلکه از جیب خودشان نیز خرج می کنند ، تمرکز آنها بر روی حق مردم در آینده است که چگونه بتوانند حق مردم را به صورت هوشمندانه یا  زور مندانه بخورند .


البته یادمان باشد در میان کاندیدان فعلی یکی دو نفر هم هستند که واقعا به فکر مردم و کشورشان هستند اما متاسفانه دیده نمی شوند .About the author

160