کورس های زمستانی و رسانه های اجتماعی

Posted on at


الیوم شنبه 07/10/1392  برابر به 28/12/2013 م  اولین جلسه  کورسهای زمستانی آموزش کامپیوتر و انترنت برای مدت سه ماه در 6 تایم درسی که هر تایم درسی مدت یک ساعت برای شاگردان موضوعات تدریس می گردد شروع به کار نموده٫ و به تعداد 264 دانش آموز از صنوف مختلف این لیسه و محصلانی که از این لیسه فارق گردیده اند و فعلاً مشغول تحصیل اند درین کورس تدریس می شوند. که این برنامه از طرف شرکت نرم افزاری افغان سیتادل برای شاگردان برگزار شده است.در هر صنف درسی تعداد 44 شاگرد تنظیم گردیده و مدت 40 دقیقه موضوعات به آنان تدریس شده و 10 دقیقه تمرین می نمایند و 10 دقیقه اخیر را در مورد موضوع تعین شده مقاله نوشته وبه خوانش می گیرند.


شاگردان این لیسه اولین روز این صنوف را که از طرف دفتر فلم انکس برای آنان مهیا گردیده بود با شوق و اشتیاق خاصی استقبال نمودند و با علاقمندی خاصی به موضوعات گوش فرا داده و کار را با کامپیوتر شروع نمودند.ولی به علت اینکه اولین روز این صنف بود تعدادی از شاگردان در تایم تعین شده نتوانستند حضور به هم رسانند و طبق لیست های تنظیم شده که در صنف نصب گردیده تایم شروع و ختم تعین شده است. تذکر در مورد به وقت معینه حاض رشدن در صنف وعدم غیر حاضری به دانش آموزان داده شد.اولین جلسه طبق پلان درسی ماهانه با درس آشنایی با ویندوز، صفحه دیسک تاب، تسک بار، استارت مینو و چگونگی تعویض صفحه دیسک تاپ، طریقه های روشن و خاموش نمودن کامپیوتر آغاز و در 6 تایم درسی تدریس گردید. و مقاله های که تحت عنوان (هدف آمدن شما به کورس کامپیوتروانترنت چیست؟) بوسیله شاگردان تحریرگردیده و بررسی شد و ماهیت آن مورد بررسی قرار گرفت. 
About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160