قانون

Posted on at


قانون سازندهء دولت و ملت در یک کشور است  ، در یک کشور وقتی اوضاع به طور نرمال پیش میرود که قانون گذاری آن کشور عالی و بدون نقص باشد و تمام اعضای آن کشور قوانین را بصورت  درست عملی نمایندقانون گذاری یک دولت باید طوری باشد که حقوق هیچکس تلف نشود ، حقوق تمام اعضای جامعه یکسان و برابر باشد ، طوری باشد که تمام اعضای جامعه از نظر شکل ، رنگ و قوم باهم یک نوع حق داشته باشند و هیچ تبعیضی بین مردم صورت نگیرد . تمام چیزهایی که در ماده های قانون گنجانیده میشود باید مطابق با احکام دین اسلام باشددولت باید در رابطه با فهماندن قوانین به مردم تلاش زیادی نماید ، اشخاصی که در راس دولت قرار دارند باید در زمینهء تطبیق قوانین و نظارت از ارگانهای تحت امر خویش دقت زیادی نمایندافغانستان گرچه یک کشور اسلامیست اما در سطح جهان اولین کشور آلوده به فساد شناخته شده است ، چرا...............؟ جواب این سوال واضح است چون اشخاصی که در راس دولت قرار دارند خود ناقضان قانون هستند و قانون شکنی میکنند ،‌ هم اکنون بیشترین ارگانهای دولتی آلوده به فساد هستند که این جای تاصف برای تمام افغانان میباشد . ما که عضو این مملکت هستیم از بین بردن فساد از کشورمان وظیفهء ماست پس تا توان داریم بکوشیم تا فساد را از کشورمان دور بسازیم تا کشورمان نام نیک داشته و در رشد علمی و فرهنگی مقام کسب نماید


 About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160