صنعت ابريشم در افغانستان

Posted on atصنعت ابريشم در افغانستان


ابريشم اين نخ گرانقيمت و ظريف و لطيف يكي از قديمي ترين صنعت دستي كهن افغانها بوده بخصوص اين  صنغت دستي يكي از شغل هاي اصلي و اساسي مردمان  حوزه اي جنوب غرب را از زمانه هاي بسيار پشين اين مرز بوم بوده و ميباشد چنانچه اكثريت مردمان يكه در شهر قديمي هرات زنده گي ميكنند شغل نياكاني خويش را به ارث برده و به آن مشغول مياشند.براي بدست آوردن اين رشته اي ظريف و زيبا از ابتدا تا انتها تمام مراحل آنرا خود شان انجام ميدهند .


البته بايد گفت كه در نخستين مرحله خود پيله كه عامل اصلي بوجود آورنده اي ابرشم ميباشد به مقداري بسيار انگفتي در جاي تاريك انبار نموده تا اينكه كرم پيله كه در داخل پيله قرار داشته و مواد مخصوصي را كرم پيله از دهن خود خارج نموده و از مسامات كه در جدار پيله ها قرار داشته در بيرون پيله ريخته و بعد به مرور زمان اين مواد به رشته هاي سفيد رنگ و نخ مانندي كه در ابتدا ها يكي از پيله ها را به هم پيوند داداه ميباشد بعد از اين مرحله اكثريت كرم هاي پيله در اثر نرسيدن هوا به آنها در بين پيله خفه ميشوند و از بين ميروند .


             


يا اينكه جدار پيله را نازك نموده وبه پيله سوراخ ايجاد نموده و به مانندي پروانه اي زيبا و رنگارنگ در طعبيت آزاد پرواز نموده و دوباره به موسومي خاصي شروع به تخم گدازي ميكند تا اينكه نسل شان در طعبيت از بين نرود . متباقي پيله ها را در ديگ هاي مخصوص انداخته و آنرا در حرارت مخصوصي جوشانده تا اينكه باقي مانده گرم هاي پيله در اثر حرارت از بين بروند .بعد از اين مرحله پيله هاي موجوده را خشك نموده و هم مانندي پخته به طريقه سنتي و در داخل خانه ها رشته ميشود و بطور ي نخ خام بدست ميايدكه اين نخ خام را مردان در دوكاكين خويش توسط دستگاه مخصوص آنرا به اجناسي چون دستمال چادر لونگي چادر هاي كلان و ديگر اشيا مي بافند كه اين اجناس لطيف شهره اي جهاني داشته و دارد و همچنان بايد گفت كه از ابتدا تا به امروز در هرات چگونگي طريقه توليد ان هيچ پيشرفت خاصي نكرده و به همان طريقه اوليه از ابتدا تا به مرحله اخر به همان شيوه سنتي و قديمي بافته شده و توليد ميگردد.


   پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160