نقش کامپیوتر در پیشرفت علم ودانش

Posted on atامروزه کامپیوتراز علوم پیشرفته ،واستفاده ازآن جز مهارت ها میباشد. وچشم گیری آن روز به روز بیشتر شده میرود. این علم طرفدارن وحامیان زیادی را بدست آورده است. که هم اکنون جزیی از نصاب تعلیمی چوکات معارف بشمار میرود . وکاربرد از آن در همه عرصه ها بسیارگسترده ووسیع شده است که همواره در عرصه معلومات ،محاسبات ،آخیذه عملیات ،حتی ارتباط به فضای مجازی انترنت توسط این تکنالوژی مهیا میگردد. که قادر به هرنوع عملیات پیچیده ،حسابات ،معاملات در بانک ها ،ادارات دولتی ،ادارت شخصی وارگان های کشفی ،مکاتب ،دفاتر میباشد.

در خانه ها افراد حتی اطفال هم به گونه ای از آن استفاده میکنند. وکار آن عاری از دغدغه وتاخیر میباشد. در همه حال ودر عین وقت حاضر به جواب هزار افراد میباشد.که معلومات گسترده ای را به مدت کم ومقدار وکیفیت زیاد پردازش نموده وخروجی درست میدهد . استفاده کننده های آن بسیار از آن راضی اند . انسان های که در فضای مجازی انترنت دسترسی دارند ارتباطات شان توسط همین سیستم تامین میگردد.

 

که توسط همین تکنالوژی است که ارتباطات افراد در دروترین نقاط مستحکم شده و شرایط را آسان ومهیا میسازد. که امروز شاهد زنده آن خود ماهستیم که توسط همین سیستم میتوانیم کار های بزرگی را انجام بدهیم فعالیت های خود را وسیع ساخته ایم وپیشرفت های خود را توسط این مشاهده میکنیم حتی توسط این ما با کشور های دیگر ،دانش آموزان مکاتب دیگر در سطح جهان برای خود دوست انتخاب میکنیم وتبادل نظر داریم

.سوال های را که از بزرگترین کتاب ها جستجوی آن به ما مشکل است یا قادر به دریافت جوابهای خود نیستیم توسط این سیستم میتوان از فضای انترنت بدست آوریم. ا

نترنت که بزرگترین کتابخانه دنیا میباشد جواب به هرگونه سوالات افردا را در همه عرصه رادارد.

باز هم توسط این تکنالوژی انجام میپذیرد. باپیشرفت این علم در جهان نصاب تعلیمی هم بسیار بالا رفته همه روزه پیروزی های زیادی را به چشم میبینیم . ارتباطات افراد در سطح کشور های جهان بخصوص جوانان ودانش آموزان را با دست آوردهای وسیعی را که در خ

ود دارند از شاهکار های این سیستم  عامل گفته میتوانیم ..به امید این استیم که پیشرفت های کشور مان بیش ازین گسترده ووسیع گردد. تا باشد شاهد افغانستان جاویدان ،عاری از چالش ها باشیم.وپیشرفت های کشور مان را به دیده ای نیک بنگریم. 

"پرستو رحمانی"About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160